Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 23.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Energi Center Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at 

1. lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

 

Biblioteksplan 2019-2023 ved Kulturudvalget:

Kultur- og Fritidsforvaltningen takker for lokaludvalgets høringssvar til Biblioteksplanen 2019-2023. 

Den justerede udgave af biblioteksplanen blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 30. oktober 2019. Biblioteksplanen er nu grafisk behandlet og er tilgængelig på Københavns Bibliotekers hjemmeside: https://bibliotek.kk.dk/strategi.

Kulturudvalget vil mundtligt gennemgå Biblioteksplanen.

Beslutning

Lokaludvalget har bidraget med et høringssvar til den nye Biblioteksplan. I forbindelse med høringssvaret afholdt kulturudvalget et borgermøde.

Søren Axel Cloos fra kulturudvalget opsummerer Biblioteksplanen ift. bydelen:

  • Brønshøj-Husum er en bydel med tre biblioteker tre forskellige steder i byen (Tingbjerg, Husum og Brønshøj), som hver især skal profilere sig som kulturhuse. Her bør Brønshøj Gl. Skole indtænkes som kulturhus.
  • En øget brugeraktivitet og frivillighed skal faciliteres i bibliotekerne. Her savner kulturudvalget svar i Biblioteksplanen på, hvordan frivilligheden støttes.
  • Bibliotekernes indsatser måles. Kulturudvalget vil gerne bidrage til at kvalificere disse målinger.

 

Kulturudvalget er tilfredse med Biblioteksplanen.

Til top