Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Juleshow for hele familien"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Juleshow for hele familien" med 12.500 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til to koncerter med Palle Pirat Juleshow den 29. november 2020 kl.11-13 og kl.14-16 i Kulturhuset Pilegården.

Der vil være varm kakao, gløgg og æbleskiver og en chokoladekalender til hver af de deltagende børn.

Arrangementerne er en erstatning for Pilegårdens traditionelle juletræsfest, som er aflyst på grund af corona.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børnefamilier. Arrangementerne er åbent for alle. Det koster 50 kr. at deltage. Ansøger forventer i alt 100 deltagere til de to koncerter. 

Arrangementerne annonceres i Brønshøj Husum Avis og på Pilegårdens hjemmeside og Facebook.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 12.500 kr.
Forventede udgifter: 17.500 kr.
Forventede indtægter: 5.000 kr.

Projektet rummer udgifter til betaling for juleshows samt forplejning og chokoladekalendere. Indtægter stammer fra entrébetaling. Ansøger bidrager med medarbejdertimer, frivilligtimer og en annonce i Brønshøj Husum Avis.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget som indstiller til delvis støtte på 10.500 kr. øremærket Palle Pirat juleshow med den begrundelse, at der ønskes større egenfinansiering.

Ansøgningen har også været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Lokaludvalget beslutter at støtte projektet med 10.500 kr., da lokaludvalget ønsker en højere grad af egenfinansiering.

Til top