Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Kunstprojekt Bellahøj"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Kunstprojekt Bellahøj" med 22.625 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Socialforvaltningens Projekt Ny Start søger støtte til et installationskunst-projekt for unge på Bellahøj. Projektet finder sted fra 23. september til 17. december 2020 på ved Bellahøj-husene. 

Sammen med en professionel kunstner skal lokale unge fra Bellahøj filme video-selvportrætter, som efterfølgende klippes sammen til en film, som projiceres ved indgangen til det kontor, som de mødes i på Bellahøj.

Sideløbende med dette projekt, skal kunstneren deltage i et forløb på Københavns Universitet Amager, hvor en gruppe internationale master-studerende skal studere og besøge Bellahøjhusene. De unge skal ledsage de studerende rund på Bellahøj og fortælle om deres opvækst i kvartet. De studerende skal efterfølgende lave korte videoer om eller i Bellahøj, som vises ved en fernisering på Københavns Universitet Amager til december.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Projektet laves af Projekt Ny Start, Sammen om Bellahøj og den professionelle kunstner. I projektet medvirker 7-10 unge mellem 14 og 16 år fra Bellahøj og 28 internationale master-studerende. 

De færdige videoer vises på Bellahøj og på Københavns Universitet Amager for alle interesserede. 

Der gøres reklame for kunstprojektet og ferniseringen af dette via Sammen Om Bellahøjs Nyhedsbrev, i lokalavisen og evt. i boligselskabernes egne beboerblade.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 22.625 kr.
Forventede udgifter: 22.625 kr.

Projektet rummer udgifter til honorar til kunstneren og til en filmklipper, samt til leje af fotoudstyr og projektor. 

Ansøger bidrager med medarbejdertimer, forplejning og stiller lokaler til rådighed. 

Sekretariatets bemærkninger

Ansøger har givet sekretariatet besked om, at projektet først starter den 23. oktober.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget der indstiller til delvis støtte på 13.125 kr. øremærket til honorar med den begrundelse, at der ønskes større egenfinansiering.

Ansøgningen har også været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A. Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget støtter projektet med 22.625 kr.

Til top