Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus" med 6.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening Café Mors Varme Hænder søger støtte til at afholde to håndarbejdsarrangementer med spisning i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus den 10. november og 8. december 2020.

Ved begge arrangementer vil der være gratis mad og et lille oplæg fra design- og håndarbejdsværkstedet Igne:oyas faste designer og syerske, efterfulgt af en øvelse, hvor man kan prøve kræfter med en given håndarbejdsteknik. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Projektet finder sted i samarbejde mellem den frivilligt-drevne café i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, "Café mors varme hænder", Foreningen Igne:oya, den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Arrangementerne er gratis og åbne for alle. Målgruppen er alle med interesse for håndarbejde. Strikkeklubberne i Diakonien og Tingbjerg pensionistcenter og strikkeklubber i Husum og Brønshøj vil blive inviteret. Ansøger forventer 20-30 deltagere pr. arrangement. Der gøres reklame for projektet via Facebook, Instagram og via mund til mund. Ansøger håber på redaktionel omtale i Brønshøj Husum Avis.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 6.000 kr.
Forventede udgifter: 6.000 kr.

Projektet rummer udgifter til mad, materialer samt honorar til oplægsholder

Ansøger og samarbejdspartnere bidrager med medarbejdertimer, frivilligtimer og stiller lokaler til rådighed. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der har fået kendskab til, at aktiviteten allerede er igangsat og derfor ikke ønsker at give støtte.

Forretningsudvalget indstiller til støtte som ansøgt.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget støtter projektet med 6.000 kr.
Til top