Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Futsal stævne i juleferien" fra Street Society

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Futsal stævne i juleferien" med 25.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Street Society  søger støtte til at afholde et futsal-stævne i Bellahøjhallerne den 27., 28. og 30. december 2020.

Ansøger ønsker at afholde en turnering i fodboldformen futsal i juleferien, hvor mange unge ifølge ansøger mangler noget at tage sig til.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børn og unge i alderen 10-18 år, særligt foreningsløse unge. Aktiviteten er gratis og åben for alle. Ansøger forventer 100-200 deltagere fordelt i forskellige aldersgrupper og tidspunkter så COVID-19 retningslinjerne bliver overholdt.

Der gøres reklame for projektet via foreningens sociale medier og samarbejdspartnerne Feriecamp Københavns Kommune, Ungdomsskolen, Københavnerteamet, Fritidscenter Brønshøj-Husum, Fritidscenter Bispebjerg Syd, Brønshøj Boldklub, DGI Underground og Panna House.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 37.000 kr.
Forventede udgifter: 37.000 kr.

Projektet rummer udgifter til præmier og t-shirts til deltagerne, træningstøj til foreningens frivillige samt forplejning til deltagere og frivillige.

Tidligere tilsagn

Street Society har i 2016 og 2018 fået støtte til futsal-aktiviteter på EnergiCenter Voldparken. I 2018 fik foreningen udbetalt 18.000 kr. i støtte til ugentlig futsaltræning og uddannelse af trænere/rollemodeller. 

Sekretariatets bemærkninger

Bellahøjhallerne er teknisk set beliggende i Vanløse bydel, men lokaludvalget har traditionelt set støtte aktiviteter, der foregår i hallen. Ansøger oplyser, at de drenge og piger foreningen er i berøring med, stort set alle bor i Bellahøjhusene. 

Foreningen har ikke adresse i bydelen, men afholder aktiviteter i bydelen: To ugentlige futsal-træningsgange på EnergiCenter Voldparken og en ugentlig træning i Bellahøjhallen.

Sekretariatet har spurgt ansøger om, hvilken rolle de nævnte samarbejdspartnere spiller i projektet. Ansøger har svaret, at Ungdomsskolen lønner nogle fritidsjobbere og Københavnerteamet bidrager med opsøgende team som understøtter foreningens arbejde. De andre samarbejdspartnere reklamerer blot for tilbuddet indtil videre.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der ikke ønsker at give støtte til indkøb af t-shirts og træningsdragter, og derfor indstiller til delvis støtte på 25.000 kr. 

Forretningsudvalget støtter indstillingen om delvis støtte på 25.000 kr., der øremærkes budgetposterne forplejning, Fair Play Priser og præmier. Lokaludvalget ønsker ikke at støtte udgifterne til t-shirts og træningsdragter, da udvalget i udgangspunktet ikke yder støtte til indkøb af udstyr.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om 25.000 kr. eller derover til ansøgningen, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget støtter projektet med 25.000 kr.

Lokaludvalget valgte Christoffer Rosenkrands til at følge projektet.

Til top