Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Indkøb af håndsprit og vådservietter"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Indkøb af håndsprit og vådservietter" med 1.560 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening Natteravnene Brønshøj søger støtte til at købe håndsprit og vådservietter med sprit, som foreningens frivillige kan bruge på deres tryghedsskabende gåture i Brønshøj-området. Håndsprit og vådservietter skal anvendes i efteråret 2020. Gåturene finder sted onsdage og torsdage kl. 16-18 samt fredage kl. 19-21.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Foreningens medlemmer henvender sig til børn og unge på deres ture. Men også voksne, for at hverve nye frivillige. Forsøg på hvervning af nye frivillige sker også gennem artikler i Brønshøj Husum Avis.

Foreningen samarbejder med Ungerådgivningen i København og lokalpolitiet Nord/Vest. Kulturhuset Pilegården stiller gratis et lokale samt te og kaffe til rådighed ca. 8 gange om året, hvor Natteravnene holder møde.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 1.560 kr.
Forventede udgifter: 1.560 kr.

Projektet rummer udgifter til indkøb af håndsprit og vådservietter med sprit.

Sekretariatets bemærkninger

Da ansøgningen ikke rummer en specifik startdato, har sekretariatet gjort ansøger opmærksom på, at indkøbet først må finde sted, efter at lokaludvalget har behandlet ansøgningen. Ansøger har bekræftet, at indkøbet af håndsprit og vådservietter først finder sted efter 22. oktober. Ansøger er desuden informeret om, at projektet skal være afsluttet ved årsskiftet, grundet kommunens regler for lokaludvalgenes budgetter. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der begge indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget støtter projektet med 1.560 kr.
Til top