Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Ansøgninger

Der til ansøgningsfristen indkommet 7 ansøgninger til 2020-Bydelspuljen og 4 ansøgninger til 2021-Bydelspuljen:

Pulje

Projektnavn

Fagudvalg

Ansøgt beløb

Fagudvalg indstiller

FU indstiller

2020

Indkøb af håndsprit og vådservietter

SOSU/BUFI

1.560,00

1.560

1.560

2020

Futsal stævne i juleferien

BUFI

37.000,00

25.000

25.000

2020

Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

KU

6.000,00

0

6.000

2020

Kunstprojekt Bellahøj

BUFI/KU

22.625,00

22.625/13.125

22.625

2020

Juleshow for hele familien

KU/BUFI

12.500,00

10.500/12.500

12.500

2020

Street soccer og Panna i 2700

BUFI

15.000,00

?

15.000

2020

Lyden af Carlstad - historiens fortælling foldes ud - 2020

KU

44.450,00

?

0

I alt

 

 

141.135,00

61.685

82.685

2021

Lyden af Carlstad - historiens fortælling foldes ud - 2021

KU

14.950,00

?

0

2021

Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården 2021

KU

50.000,00

50.000

45.000

2021

Hvor meget skærmtid er sundt for dit barn? – et foredrag for forældre og andre interesseret i emnet

BUFI

4.000,00

4.000

4.000

2021

Fastelavnsfest 2021 med tøndeslagning i Husum Bypark

KU/BUFI

8.800,00

8.800

8.800

I alt

 

 

77.750,00

62.800

57.800

 

Hertil kommer en inter indstillinger til pulje B i 2020:

Indstillinger til Pulje B: Borgerrettede projekter

Fagudvalg

Beløb

Borgerinddragelse om trafiksikkerhed på Frederikssundsvejen (2020-midler

Arbejdsgruppe for trafiksikkerhed

10.000

I alt

 

10.000

 

Opdatering på puljeprojekter

Fællessang i Brønshøj Sognehus: Projektet er aflyst på grund af COVID-19-situationen. 10.000 kr. er ført tilbage til Bydelspuljen (Pulje A).

Juletræet i HUSUM 2020: Ansøger har meddelt, at juletræet opsættes i Husum Bypark som planlagt, men at tændingsarrangementet er aflyst på grund af COVID-19-situationen. 

Tingbjerg Spiser Sammen: Projektet gennemføres fra 1.-5. november, bestående af 11 forskellige arrangementer, der alle er tilpasset gældende corona-retningslinjer. Lokaludvalgets formand har godkendt, at ansøger undlader at annoncere for arrangementerne i Brønshøj-Husum Avis og i stedet målretter arrangementerne til Tingbjerg-beboerne, for ikke at brede de sociale cirkler - og dermed smittekæder - for meget ud.

Afrapporteringer

Siden sidste møde har sekretariatet modtaget følgende afrapporteringer:

Hønsehus med tilhørende redskabs/foderskur til Fælleshaven: Fælleshaven i Tingbjerg har fået støtte til at opføre et hønsehus samt et redskabs- og foderskur i Fælleshaven i sommeren 2020. Huset er bygget af unge fritidsjobbere fra Socialforvaltningens projekt Ny Start. Der er indkøbt ti høns og etableret et hønselaug på ti medlemmer, der passer hønsene. De er udvalgt blandt flere interesserede, så de så vidt som det var muligt repræsenterer beboersammensætningen i Tingbjerg. Mange af medlemmerne tager deres børn og børnebørn med hen for at fodre hønsene. Der har derudover været en del efterspørgsel, fra andre beboere i Tingbjerg, om at blive en del af hønselauget, hvilket ansøger tager som et positivt tegn. Andre familier fra Tingbjerg har også besøgt hønsehuset i Fælleshaven, hvilket vil sige at flere beboere har fået et tilknytningsforhold til Fælleshaven og de andre brugere af Fælleshaven. Projektet har fået udbetalt 8.321 kr. i støtte.

Tingbjerg Fiskeklub (Fisk For Alle) – En social fiskeklub: Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse har fået støtte til fisketur og fisketegn i forbindelse med oprettelse af en social fiskeklub for og med en udsat beboergruppe i Tingbjerg. Lokaludvalget havde besluttet at yde støtte til én fisketur, under forudsætning af, at der blev afholdt flere ture, som helhedsplanen selv afholdt udgifterne til. Lokaludvalgets støtte blev anvendt til en fisketur til Helsingør den 21. juni 2020, som havde 32 deltagere. Derudover er afholdt to yderligere ture, hvilket er færre end de oprindeligt planlage fem ture. Dette skyldes COVID-19-situationen. Projektet har fået udbetalt 10.000 kr.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.621.679 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2020. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere i og brugere af bydelen.

Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Lokaludvalget har på lokaludvalgsmøde d. 12. december 2019 besluttet følgende fordeling af det samlede puljebudget på 1.621.679 kr.:

  • Pulje A: (Bydelspuljen) Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.
  • Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 591.529.
  • Pulje C: Kommunikation: 172.150 kr.

 

Oversigt på puljeøkonomien

 

 

 

Årets samlede budget

1.621.679

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

858.000

545.446

312.554

Intern Pulje (C )

172.150

172.150

-

Borgerrettede projekter (B)

591.529

550.065

41.464

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

354.018

 

 

 

Lokaludvalget har i arbejdsplanen for 2020 budgetteret med følgende projekter i Pulje B - borgerrettede projekter:

Projekt

Budgetteret

Aktivitetskalender efterår

13.779

Grøn netværksdag

5.000

Sundhedsnetværksmøde efterår

12.000

I alt

30.779

Da projekterne ikke vurderes realiserbare pga. retningslinjer for at hindre smittespredning af COVID-19, er disse tilbageført til Pulje B under 'rest til disposition'.

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top