Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Oplæg og drøftelse af naturbadesø i Vandtårnet

Tidligere beslutninger

Sekretariatet modtog i august en henvendelse fra 'Delte Vande', der gerne vil præsentere deres projekt med naturbadesø i Vandtårnet samt formidling af vand som ressource. Lokaludvalget besluttede at invitere 'Delte Vande' til at præsenterer projektet til lokaludvalgsmødet i oktober:

https://www.kk.dk/indhold/bronshoj-husum-lokaludvalgs-modemateriale/20082020/edoc-agenda/b8e0f166-409d-41dc-aabf-f529f1618c58/4a0da05a-f836-4d32-879a-0bc1697efe45

 

 

Indstilling 

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg tager oplægget om naturbadesø i Vandtårnet til efterretning og har dialog med 'Delte Vande' om projektet.

 

Problemstilling

'Delte Vande' arbejder med ideen om at skabe et formidlings- og oplevelsescenter om miljø, kunst og vand i toppen af vandtårnet sammen med en gruppe naboer og vand-fagfolk. 'Delte Vandes' drøm er at tilbyde et unikt meditativt og rekreativt rum for bydelens borgere, samtidig med formidling af nyeste viden og kunstnerisk teori om vand som ressource i verden. 'Delte Vande' ønsker at lave den gamle vandtank om til en bæredygtig naturbadesø. Dette samtidig med, at kommunens nuværende kulturelle aktiviteter beholdes i bunden af tårnet. 

Nu ønsker 'Delte Vande' at mødes med og præsentere deres projekt for lokaludvalget med henblik på lokaludvalgets opbakning til projektet, så 'Delte Vande' kan søge fonde om finansiering til realisering.

Læs mere om projektet her: www.deltevande.dk

 

Løsning

'Delte Vande' holder oplæg for lokaludvalget med efterfølgende drøftelse og dialog. Der er afsat 30 min. hertil. 

Lokaludvalget drøfter projektet.

 

Økonomi

Projektet har ikke nogen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Beslutning

Rune Brink, Louise Preene og Bella Scheftelowitz fra Delte Vande holdt oplæg.

Delte Vande præciserede under deres oplæg, at de gerne vil eksperimentere med projektet, inden endelig udførsel af hele projektet. Dette mhp. at teste mulighederne for naturbadesø og badning i toppen af vandtårnet. Endvidere planlægger Delte Vande at invitere interessenter, herunder lokaludvalget, til workshop om vand i januar 2021.

Lokaludvalget tog oplægget til efterretning og havde dialog med Delte vande om projektet, herunder om adgangsforhold, vinterbadning, finansiering og realisering. Lokaludvalget kan ikke endnu give en tilbagemelding i på projektet, da så stort projekt skal samtænkes med andre tiltag på og omkring Brønshøj Torv. Endvidere skal borgerne høres herom.

 

Lokaludvalgssekretarietet eftersender oplægget fra Delte Vande til lokaludvalget.

Til top