Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Meddelelser

Se alle bilag

 

Nye medlemmer og suppleanter af lokaludvalget:

Nye medlemmer og suppleanter i lokaludvalget, valgt til foreningssuppleringsvalg d. 14. september, er formelt godkendt på Borgerrepræsentationens møde d. 1. oktober 2020.

Endvidere har Ernst Emil Sørensen valgt at stoppe i lokaludvalget, hvorefter Anne Gæmelke er politisk udpeget som medlem.

Se bilag for oversigt over medlemmer og suppleanter.

 

Invitation til klimakonference:

Valby Lokaludvalg inviterer til klimakonference fredag d. 20/11 kl. 12.30-18.30.

Konferencen afholdes i Arbejder Museets festsal, Rømersgade 22, 1362 Kbh. K. Der vil blive serveret kaffe og kage i løbet af dagen, og efter konferencen er der klimavenlig aftensmad og et enkelt glas i Arbejder Museets Cafe & Ølhalle.

Dagens program (med forbehold for ændringer):

12.30: Velkomst

12.40: Oplæg om klimaparathed og borgerinddragelse

13.30: Pause

13.40: Workshop om klimaprojekter i København

- Med oplæg fra lokaludvalg og miljøpunkter om deres bedste borgerinddragende klima/miljøtiltag

- Opsamling og opstart på idekatalog

15.35: Pause

15.55: Workshop om samarbejdet frem mod 2025 målene

- Oplæg om Roadmap 2021 - 2025

- Opsamling og aftaler om det fremtidige samarbejde

17.45: Pause

17.55: Opsamling og afrunding

18.30: Fælles klimavenlig aftensmad og fortsat diskussion i Cafe & Ølhalle

Konferencen er forbeholdt aktører med direkte engagement i Københavns Kommunes 2025-mål. Hvis du ønsker at dele invitationen med relevante aktører, så kontakt venligst arrangøren.

Tilmelding til konferencen og til efterfølgende traktement er obligatorisk og skal ske til Miljømedarbejder Asger Gad på GN7S@kk.dk inden mandag d. 2. november kl. 12.00. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles ud fra først-til-mølle-princippet.

 

Webinar om ny erhvervsstrategi:

Torsdag d. 8/10 deltog Christoffer Rosenkrands og Lis Søkvist i webinar om ny erhvervsstrategi. Slides fra webinaret er udsendt til lokaludvalget af sekretariatet.

 

Høring om styrkelse af skolebestyrelsesarbejde:

Børne- og Ungdomsudvalget har sendt et forslag til ”Styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet” i offentlig høring. Udvalget vedtog den 6. november 2019 et fælles medlemsforslag om, at forvaltningen med inddragelse af Skole og Forældre udarbejdede forslag, der styrker rammerne og mulighederne for skolebestyrelsesarbejdet i den københavnske folkeskole. Forslaget har sammenhæng med Børne- og Ungdomsudvalgets strategi "Vores børn — fælles ansvar", i forbindelse med hvilken udvalget bl.a. har ønsket at fokusere på inddragelse som én af vejene for at kunne indfri strategiens mål. Inddragelse af forældre er et væsentligt element, og deres mulighed for at medvirke til at sætte mål og retning for det, der foregår på skolerne, sker i væsentlig grad via skolebestyrelsesarbejdet. Sagen omhandler derfor forslag, som kan styrke arbejdet med inddragelse af forældrene gennem skolebestyrelsen.

De konkrete forslag, der er sendt i høring vedrører en standartforretningsorden for skolebestyrelserne, som bruges, hvis skolebestyrelserne ikke laver deres egen. Desuden ønsker Børne- og Ungdomsudvalget at gøre det muligt at afholde elektroniske valg til skolebestyrelserne.

Se høringsmateriatet på kommunens høringsportal Bliv Hørt: https://blivhoert.kk.dk/hoering/styrkelse-af-skolebestyrelsesarbejdet

 

Nye udpegninger af ikoniske træer i København 2020 og indstillinger træer til 2023:

 Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har udpeget nye ikoniske træer i København. De udpegede træer vil snarest blive offentliggjort på Københavnerkortet, som er tilgængelig for alle: Københavnerkortet

Indstillinger af træer ses her:

Teknik- og Miljøudvalget d. 24. august 2020: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/24082020/edoc-agenda/dd73d0f8-2a58-48af-9395-1105c6db9e88/b61a247b-2501-40a1-97e8-063aecb7793f

Økonomiudvalget d. 8. september 2020: https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/08092020/edoc-agenda/b6ae009a-bc66-459f-bcfc-d7f8a521a42b/9c639f65-a29e-4eff-9a47-87c038189fbe

Den næste opdatering og offentliggørelse af ikoniske træer er planlagt til 2023. Alle har mulighed for at indsende forslag til udpegning af nye ikoniske træer på kommunale arealer på mail: ikonisketraeer@tmf.kk.dk.

Her indsendes billede af træet, adresse og udpegning af træ på kort. Forslag der indsendes til postkassen, vil blive indsamlet og vurderet primo 2023 og herefter fremlagt til politisk behandling.

 

Orientering om Nærgenbrugstationer:

I maj fremsendte Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) udkast til placering af nye nærgenbrugstationer i København i udvalgte områder. Forretningsudvalget havde ikke input til placeringer, da bydelen ikke var udvalgt som område.

På baggrund af input fra blandt andet andre lokaludvalg, arbejder TMF videre med en nærgenbrugsstation i Vanløse, en nærgenbrugsstation i samarbejde med Kofoed Skole i Østamager samt en på Vestamager. Derudover arbejdes der videre etablering af tre såkaldte alternative nærgenbrugsstationer, hvoraf den ene placeres i Remiseparken. TMF har udarbejdet en præsentation af indsatsen med at etablere disse nye nærgenbrugsstationer, og har fået udarbejdet en analyse af københavnernes brug af nærgenbrugsstationerne.

Læs mere om analysen her: https://naboskab.dk/naergenbrugsstationer-koebenhavns-kommune/

 

Sekretariatet arbejder hjemmefra indtil 30. oktober:

Sekretariatet arbejder nu hjemmefra indtil 30. oktober for at bidrage til at mindske smittespredning af Covid-19.

Beslutning

Sekretariatet eftersender invitationen til klimakonferencen til lokaludvalget. 

Til top