Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Drøftelse af 'de lysende sten', der markerer Husumforbindelsen

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg drøfter 'de lysende sten', der markerer Husumforbindelsen.

Problemstilling

Anlægget til Husumforbindelsen forventes igangsat til november 2020. Der er givet midlertidig tilladelse til 'de lysende sten' opsat af områdefornyelsen og arkitekt Simon Hjermin Jensen i 2014 for at markere, hvor Husumforbindelsen skal løbe. Disse fjernes i forbindelse med anlægget.

De lysende sten kan ses her: http://shjworks.dk/white-shining-objects-2014/

Sekretariatet har været i kontakt med TMF om sagen. Hvis de 'lysende sten' skal gøres permanente, kræver det en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget efter en høringsrunde hos Rådet for Visuel Kunst. Forslagene behandles kun en gang om året, næste gang primo 2021.

Det har tidligere været på tale, at de 'lysende sten' kunne overtages af EnergiCenter Voldparken. Sekretariatet afventer svar fra EnergiCenteret om der fortsat er interesse herfor.

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet 'de lysende sten' og ønsker, at TMF undersøger, om de kan flyttes.

 

Økonomi

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Sekretariatet kontakter TMF ved lokaludvalgets ønske for 'de lysende sten'.

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Lokaludvalget ønsker, at de lysende sten bevares og flyttes, hvis muligt.

Sekretariatet kontakter TMF herom.

 

 

Til top