Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Godkendelse af henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om trafiksikkerheden for cyklister på Ruten

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg drøfter og godkender vedlagte henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om trafiksikkerheden for cyklister på Ruten i Tingbjerg.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har den 9. august 2020 modtaget en borgerhenvendelse om cykelforholdene på langs Ruten i Tingbjerg. Byudviklingsudvalget har behandlet henvendelsen på deres møde den 27. august og været ude at besigtige området. Udvalget har på baggrund heraf lavet et udkast til en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen (se bilag).

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og godkender henvendelsen.

Videre proces

Sekretariatet indsender henvendelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Sekretariatet fremsender henvendelsen.
Til top