Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Arbejdsgruppe til Naturværksted

Tidligere beslutninger

 

Lokaludvalget evaluerede samarbejdsaftale om Naturby på møde d. 17. september 2020 og besluttede, at den skulle afvikles. Endvidere besluttede lokaludvalget at arbejde videre med visionerne om Naturbyen på lokaludvalgsseminaret i oktober, der sidenhen er blevet aflyst pga. corona:

https://www.kk.dk/node/14441/17092020/edoc-agenda/f80f9361-eaa6-480c-8e24-630c6c3ed6de/5af5201d-2ec8-4772-8ee0-10f1fbeb4a23

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe og udpeger medlemmer hertil, der skal udarbejde oplæg om Naturværksted på EnergiCenter Voldparken.

Problemstilling

Baggrund i korte træk

Lokaludvalget besluttede på seminar i efteråret 2012, at der skal arbejdes på at få etableret et naturcenter, som er beskrevet i de allerførste planer for EnergiCenter Voldparken.

I 2014 muliggjorde en stor statslig bevilling udarbejdelsen af et 'prospekt for Naturbyen', som projektet blev navngivet. Dette prospekt dannede i de efterfølgende fire år afsæt for en række bestræbelser på at opnå finansiering via budgetforhandlingerne, de første par år i regi af Tingbjerg- Husum byudviklingsstrategi. Herefter førte drøftelser i den daværende styregruppe til en ny strategi med fokus på at opbygge Naturbyen gradvist i takt med, at nye driftspartnerskaber etableres og aktiviteter vokser frem.

I kraft af en 2-årig samarbejdsaftale fra marts 2019 var det hensigten at undersøge og iværksætte konkrete samarbejder, der kunne drive en støttet beskæftigelsesindsats på matriklen, der igen kunne være med at realisere dele af visionerne om Naturbyen. Det lykkedes ikke at etablere det nødvendige partnerskab med enheder i den kommunale forvaltning og lokaludvalget har på mødet den 17. september 2020 besluttet ikke at forny samarbejdsaftalen.

Hvad nu?

Hvad skal der ske med ønsket om et naturcenter på EnergiCenter Voldparken?

Løsning

Miljøudvalget foreslår:

- at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af lokaludvalg og fagudvalg

der med støtte fra sekretariatet:

- udarbejder et oplæg til lokaludvalget.

Oplægget skal rumme overvejelser omkring:

  • Lokaludvalgets rolle som visionsejere. 
  • Drift og organisering.
  • Primære aktiviteter og faciliteter, herunder det i lokalplanen udlagte byggefelt.
  • Sammenhængen til omgivende bymiljøer.
  • Den videre kvalificering af oplægget gennem dialog med lokale foreninger, projekter og institutioner.
  • Finansieringskilder.
  • Kommunikationsstrategi.

Fra Miljøudvalget har Ida Jørgensen, Richard Hare, Lise Nielsen, Nynne Nørup og Pia Rasmussen ytret ønske om at deltage i arbejdsgruppen. Freddy Ingvorsen ønsker også at indgå i arbejdsgruppen.

Økonomi

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet indkalder til møde i arbejdsgruppen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Alina Protsyk melder sig også til arbejdsgruppen.

Sekretariatet skriver til alle medlemmer og suppleanter om arbejdsgruppen og at alle er velkomne til at deltage.

 

Til top