Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Arbejdsgruppe til 2700Kulturdag 2021

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe, der undersøger muligheder for afholdelse af 2700Kulturdag i 2021.

2. at Brønshøj-Husum lokaludvalg udskyder bevilling til 2700Kulturdag i 2021, til arbejdsgruppen har præsenteret et oplæg om og hvordan 2700Kulturdag 2021 kan afholdes. 

Problemstilling

I 2019 vedtog lokaludvalget en politisk hensigtserklæring for et 2-årigt samarbejde med Kultur N om midler, planlægning og afholdelse af 2700Kulturdag i 2020 og 2021. Se bilag for udkast til samarbejdsaftale for 2700Kulturdag i 2021 udarbejdet efter denne hensigtserklæring.

2700Kulturdag aflyst i 2020 pga. Covid-19:

2700Kulturdag blev aflyst i 2020 pga. Covid-19.

Lokaludvalget indgik i forbindelse med aflysningen en aftale med Kultur N om, at projektledelsen budgetteret til 90.000 kr. for 2020 blev afregnet, men derimod ikke skulle beregnes i forbindelse med 2700Kulturdag 2021. Lokaludvalget har i alt afregnet 122.480 kr. til aflysningen af 2700Kulturdag i 2020 pga. Covid-19. 

Ny samarbejdsaftale for 2700Kulturdag i 2021:

I forbindelse med udkast til ny samarbejdsaftale mellem lokaludvalget og Kultur N om 2700Kulturdag i 2021, har Kultur N anmodet om 45.000 kr. til projektledelse. Kultur N skal planlægge 2700Kulturdag efter gældende og formodentlig skiftende retningslinjer for Covid-19. Det er ressourcekrævende at planlægge styring af deltagerantal i grupper, sikring af områder i forhold renhold/sprit samt pludselige ændringer ift. indførelse af evt. nye retningslinjer. Kultur N skal således planlægge afholdelsen efter flere scenarier.

Grundlovstema:

Forretningsudvalget drøftede 2700Kulturdag 2021 på forretningsudvalgsmøde i september. 2700Kulturdag planlægges afholdt d. 5. juni, hvorfor et grundlovstema om demokrati er oplagt. 

Nytænkning af 2700Kulturdag:

Sekretariatet har i starten af oktober modtaget en henvendelse fra Pilegården med forslag om at nytænke 2700Kulturdag, f.eks. som festival hvor flere aktører byder ind og med Bellahøj Friluftsscene som samlingspunkt i starten og slutningen af dagen, da denne er bedre egnet ift. corona-restriktioner.

Løsning

Lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hvert fagudvalg, der sammen med sekretariatet og Kultur N undersøger mulighederne for 2700Kulturdag i 2021, herunder budget og ny samarbejdsaftale.

Arbejdsgruppen skal præsentere lokalvalget for, om og hvordan 2700Kulturdag kan afholdes i 2021.

Videre proces

Sekretariatet indkalder arbejdsgruppen og Kultur N til møde.

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Lokaludvalget beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for afholdelse af 2700Kulturdag i 2021. Fagudvalgene skal udpege et medlem til at indgå i arbejdsgruppen.

Til top