Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Bevilling til borgermøde om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

20-08-2020: Lokaludvalget nedsatte en arbejdsgruppe, der arbejder på at øge trafiksikkerheden på baggrund af input fra borgerne i bydelen. 

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg tager formandens og arbejdsgruppens henvendelse til teknik- og miljøborgmesteren til efterretning

2. at Brønshøj-Husum lokaludvalg godkender projektbeskrivelse for borgerdialog om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej og bevilger 10.000 kr. til projektet

Problemstilling

På baggrund af de to tragiske højresvingsulykker på Frederikssundvej i juli 2020 har lokaludvalget nedsat arbejdsgruppen, der skal arbejde for at styrke dialogen omkring trafiksikkerhed i bydelen. Arbejdsgruppen består af medlemmer og suppleanter i lokaludvalget; Alina Protsyk, Christoffer Rosenkrands, Jens Kristian Jensen, Sune Vuorela, Thomas Bryde-Procida, Søren Cloos og Jarl Feyling.

Arbejdsgruppen har ind til videre afholdt to møder, hvor rammerne for gruppens arbejde er blevet defineret og det modtagne input fra borgerne er blevet diskuteret.

Arbejdsgruppen har valgt Christoffer Rosenkrands som tovholder. Arbejdsgruppen ønsker ikke at blive til et fast udvalg under lokaludvalget, men er en ad hoc arbejdsgruppe, der arbejder med en afgrænset opgave: at håndtere henvendelserne i kølvandet på dødsfaldene. Arbejdet skal ske hurtigst muligt og afsluttes med et borgermøde/debatmøde. Derefter er det udgangspunktet, at Byudviklingsudvalget kan arbejde videre med arbejdsgruppens resultater og evt. nye henvendelser om trafiksikkerhed.

Arbejdsgruppen har på baggrund af en gennemgang af alle de indkomne inputs besluttet at arbejde med strækningen fra Bellahøjvej/Frederikssundsvej og frem til Åkandevej/Frederikssundvej.

Inputs til arbejdsgruppens arbejde

Til grund for arbejdsgruppens diskussioner ligger de inputs, som lokaludvalgsmedlem Christoffer Rosenkrands har modtaget i forbindelse med opslag i Facebookgruppen 'Brønshøj', samt en række henvendelser sendt fra borgere til lokaludvalget via mail. Desuden information fra Søren Troels Berg, Fagkoordinator for Trafiksikkerhed, Teknik- og Miljøforvaltningen, som deltog på Byudviklingsudvalgsmødet den 24. september.   

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsat en undersøgelse af, hvordan børn og deres forældre oplever trygheden i trafikken på deres vej til skole og fritidstilbud. Undersøgelsen gennemføres blandt forældre til børn og unge i 0.-9. klasse, og blandt børn og unge i 6. til 9. klasse på folkeskoler og privatskoler i Københavns Kommune. Derudover omfatter undersøgelsen også brugere på udvalgte idrætsfaciliteter i Københavns Kommune.

Arbejdsgruppen ønsker indsigt i undersøgelsens resultater og sekretariatet undersøger mulighederne herfor.

Løsning

Arbejdsgruppen ønsker at afholde et borgermøde om trafiksikkerheden på Frederikssundsvejen i Kulturhuset Pilegårdens sal onsdag den 18. november. Til mødet formildes de steder, som opleves usikre og mulige løsninger debatteres. Arbejdsgruppen vil desuden invitere Teknik- og Miljøforvaltningen til at præsentere ulykkesstatistikker for ’bløde trafikanter’.

Målgruppen er alle voksne i bydelen, der færdes i trafikken. Arbejdsgruppen forventer 50 deltagere, eller flere, hvis coronaretningslinjerne tillader det.

Arbejdsgruppen ønsker at invitere Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer til mødet. Arbejdsgruppen allerede henvendt sig til teknik- og miljøborgmesteren som opfølgning på cykelturen med borgmesteren i august og med henblik på et samarbejde om styrkelse af trafiksikkerheden. Se brevet i bilag. 

Økonomi

Budget

Annoncering: 6.000 kr.
Forplejning: 3.000 kr.
Materialer og diverse:1.000 kr. 
I alt: 10.000 kr.

Videre proces

Arbejdsgruppen planlægger borgermødet med bistand fra sekretariatet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget bevilger 10.000 kr. til borgermødet.
Til top