Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Fastelavnsfest 2021 med tøndeslagning i Husum Bypark" (2021-puljen)

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Fastelavnsfest 2021 med tøndeslagning i Husum Bypark" med 8.800 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening Husum Byparks Venner søger støtte til at afholde en fastelavnsfest i Husum Bypark den 14. februar 2021.

Til arrangementet er der uddeling af fastelavnsboller, juice, kakao og evt. kaffe,  tøndeslagning i fire alderskategorier samt kåring af kattedronninger/-konger og bedste udklædte i hver alderskategori.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børnefamilier i Husum og Brønshøj. Arrangementet er åbent for alle og gratis at deltage i. Ansøger forventer 150-170 deltagere. Der annonceres for arrangementet i Brønshøj Husum Avis og på facebook samt muligvis via opslag i lokale boligforeninger og forretninger.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 8.800 kr.
Forventede udgifter: 8.800 kr.

Projektet rummer udgifter til annoncering, forplejning, fastelavnstønder og fyld til tønderne, fastelavnsris og kroner til præmier samt service. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft.

Tidligere tilsagn

Husum Byparks Venner har de sidste seks år afholdt Fastelavnsfest i Husum Bypark, og lokaludvalget har tidligere støttet arrangementet, senest i 2020, med 8.800 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget og Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget. Begge fagudvalg indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen. Beslutningen forudsætter, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bliver tildelt puljemidler af ca. samme omfang som i 2020 af Københavns Borgerrepræsentation.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget støtter projektet med 8.800 kr.
Til top