Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Hvor meget skærmtid er sundt for dit barn? – et foredrag" (2021-puljen)

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Hvor meget skærmtid er sundt for dit barn? – et foredrag" med 4.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Skolebestyrelsen på Husum Skole søger støtte til at afholde et foredrag om sundhed i forhold til børns digitale vaner og hvordan dette påvirker sociale og kognitive færdigheder.  Foredraget afholdes i aulaen på Husum Skole den 23. februar 2021.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Aktiviteten er gratis og åben for alle. Foredraget egner sig til børn fra ca. 8. klasse, lærere, forældre, bedsteforældre og alle andre som bruger megen tid foran skærmen eller blot har interesse for emnet. Ansøger forventer 100-120 deltagere.

Foredraget annonceres via plakater opslået på skolen og fritidsinstitutionen på Husum skole, lokale caféer, Facebookevent på Husum skoles Facebookside, samt via benyttelse af Aula på de fem nærliggende skoler: Tingbjerg, Korsager, Kirkebjerg, Bellahøj og Brønshøj skole (sker i samarbejde mellem skolebestyrelses formænd på skolerne). Ansøger håber desuden på omtale i Brønshøj Husum Avis og gerne på lokaludvalgets Facebookside.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 4.000 kr.
Forventede udgifter: 12.000 kr.
Forventede indtægter: 8.000 kr

Projektet rummer udgifter til to foredragsholdere. Indtægter stammer fra medfinansiering fra Skole og Forældre København. Husum Skole stiller lokale til rådighed, og skolebestyrelsen på Husum skole (forældre) lægger frivillige arbejdstimer til planlægning og afvikling af arrangementet. 8. klassetrin får lov til at sælge sodavand og (hvis corona-situationen tillader det) kage til bidrag til deres lejrskole.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen. Beslutningen forudsætter, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bliver tildelt puljemidler af ca. samme omfang som i 2020 af Københavns Borgerrepræsentation.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget støtter projektet med 4.000 kr.
Til top