Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården 2021" (2021-puljen)

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården 2021" med 45.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening Music House Brønshøj søger støtte til at afholde 20 koncerter i Kulturhuset Pilegården i perioden 3. januar til 19. december 2021. Koncerterne er med danske og udenlandske kunstnere indenfor genrerne blues, rock, folk og verdensmusik. Desuden tilbyder foreningen at afholde en koncert som en del af lokaludvalgets arrangement 2700Kulturdag i 2021.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppe for koncerterne er voksne i alderen 40+. Koncerterne er åbne for alle og kræver ikke medlemskab af foreningen. Der tages entré til koncerterne, undtagen koncerten til 2700Kulturdag. Normalt ville ansøger forvente i alt 1000 gæster til koncerterne, foruden publikum til 2700Kulturdag. Dog gør corona-situationen, at der kan opstå behov for at nedjustere antallet af billetter.

Koncerterne arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Pilegården og Café Pilen og annonceres i samarbejde med Kulturhuset Pilegården via nyhedsbreve, Kultunaut, Facebook, Pilegårdens hjemmeside samt via foromtale og annoncering i Brønshøj Husum Avis. Herudover distribueres flyers og plakater af frivillige foreningsmedlemmer.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Forventede udgifter: 245.000 kr.
Forventede indtægter: 195.000 kr.

Projektet rummer udgifter til musikerhonorarer, honorar til lydtekniker, hoteludgifter til udenlandske musikere, forplejning af musikere samt til markedsføring og administration. Ansøger forventer indtægter fra billetsalg og medlemskontingenter. Pilegården stiller lokaler, lydanlæg og lys til rådighed og bidrager med markedsføring samt afregning til KODA. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft til afvikling af koncerterne.

Tidligere tilsagn

Music House Brønshøj har siden 2012 årligt søgt støtte til koncertaktiviteter og har senest fået tilsagn om 50.000 kr. i støtte til at afholde 20 koncerter i 2020. Ved dette tilsagn medsendte lokaludvalget følgende kommentar: "Ved en eventuel gentagelse af projektet til næste år, ønskes en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, hvis ansøger søger lokaludvalgets Bydelspulje igen, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne".

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til støtte som ansøgt. 

Forretningsudvalget indstiller til delvis støtte på 45.000 kr. Begrundelsen for den delvise støtte er, at lokaludvalget ønsker en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, som allerede beskrevet ved tilsagnet om støtte til koncertrækken i 2020.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen. Beslutningen forudsætter, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bliver tildelt puljemidler af ca. samme omfang som i 2020 af Københavns Borgerrepræsentation.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget støtter projektet med 45.000 kr.
Til top