Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Street soccer og Panna i 2700"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Street soccer og Panna i 2700" med 15.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen streetsoccerkbh.dk (som siden 2014 har haft fast base i Tingbjerg) søger støtte til at opstarte faste træningsaktiviteter og afholdelse af to stævner med streetsoccer og panna. Aktiviteterne afholdes på "rød bane", en street-fodboldbane ved Tingbjerg Skole. Stævnerne afholdes den 7.-8. november og i juleferien 2020.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børn og unge i alderen 10-18 år. Ansøger forventer 4-50 deltagere til stævnerne og 20-25 til de faste træningsdage. Aktiviteterne er gratis i projektperioden, efterfølgende skal deltagere melde sig ind i foreningen for at deltage. 

Reklame for aktiviteterne vil ske gennem foreningens Facebookside og via de i ansøgningen nævnte samarbejdspartnere som skoler, Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus samt gennem streetsoccerkbh.dks eksisterende 50 medlemmer og en gruppe unge fra Tingbjerg, som har opfordret foreningen til at genoptage street-fritidsaktiviteterne ved Rød Bane.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Forventede udgifter: 15.000 kr.

Projektet rummer udgifter til stævner (præmier, dommerløn, forplejning), stævner i DBU/DGI-regi, indkøb af bolde samt materialer til nye medlemmer. Ansøger bidrager med medfinansiering i form af frivillig arbejdskraft fra  til trænere og rollemodeller til træning og til stævner.

Tidligere tilsagn

Foreningen streetsoccerkbh.dk har tidligere søgt lokaludvalget om støtte til aktiviteter. Bl.a. fik foreningen i 2015 10.000 kr. til at afholde basketstævner i Tingbjerg. 

Sekretariatets bemærkninger

I sekretariatets dialog med ansøger (se bilag til ansøgningen) har ansøger oplyst, at budgetposten "Stævner i DBU/DGI-regi" dækker over stævner, der finder sted over hele København. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der på behandlingstidspunktet ikke havde modtaget ansøgers svar på sekretariatets spørgsmål. Udvalget indstiller til støtte som ansøgt, hvis ansøger svarer tilfredsstillende på spørgsmålene.

Forretningsudvalget finder, at ansøger har svaret tilfredsstillende på spørgsmålene og indstiller til støtte som ansøgt.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget støtter projektet med 15.000 kr.
Til top