Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Evalueringspraksis for puljeprojekter

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer, hvordan lokaludvalget fremover skal følge. puljeprojekter.

2. at lokaludvalget tager stilling til, om ét udvalgsmedlem skal følge hvert af de større puljeprojekter.

Problemstilling

Lokaludvalget vil gerne have mere føling med, hvordan de større puljeprojekter forløber med henblik på evaluering og fremtidig støtte. Dette skal supplere puljeprojekternes egne evalueringer.

Løsning

Lokaludvalget diskuterer, hvorvidt det kan være en mulighed, at man ved behandling af ansøgninger vælger et medlem, der følger projektet.

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Lokaludvalget vil gerne følge projekterne tættere med henblik på at kvalificere udvalgets vurdering af ansøgninger, aktiviteter og arrangementer. 

Lokaludvalgssekretariatet udarbejder udkast til evalueringsskema, som udvalgsmedlemmerne kan bringe med sig, når de besøger aktiviteter. Dette med henblik på en ensartet evalueringspraksis.

Det besluttes, at udvalget drøfter evalueringsskemaet ved næste lokaludvalgsmøde d. 12. december.

Til top