Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Arbejdsplan og budget 2020

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller;

1. At Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer fagudvalgenes indstillinger til arbejdsplan og budget, samt afholdelse af seminar i 2020.

Problemstilling

Fagudvalgene blev på deres møder i november opfordret til at diskutere, hvilke emner de vil arbejde med i 2020, og hvad der skal budgetteres med.

Arbejdsplanen sætter rammen for lokaludvalgets arbejde og indsatsområder i 2020, samt bruges til at prioritere, hvordan midlerne til interne projekter skal fordeles.

Løsning

Lokaludvalget diskuterer indstillingerne fra de forskellige udvalg. Disse er vedhæftet i bilag. Der ud over diskuterer udvalget også afholdelse af seminar for lokaludvalget i 2020.

Videre proces

På baggrund af denne drøftelse kvalificerer fagudvalgene på deres møder i uge 48 deres input til arbejdsplanen. Dette bliver samlet af sekretariatet og fremlægges til godkendelse på lokaludvalgsmødet 12. december. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Herudover beslutter udvalget i planlægningen af arbejdsplanen samt budget at være opmærksomme på:

  • Suppleringsvalg til Lokaludvalget i 2020.
  • Nye bydelsplaner.
  • Europamesterskaberne i 2020, hvor der komme ansøgninger til lokale begivenheder forbundet hermed.
  •  

     

     

    Til top