Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Ansøgning om støtte til "Hønsehus med tilhørende redskabs/foderskur til Fælleshaven" (2019-puljemidler)

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg:

1. At lokaludvalget giver afslag på støtte til projektet "Hønsehus med tilhørende redskabs/foderskur til Fælleshaven".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Fælleshaven i Tingbjerg søger støtte til at opføre et hønsehus samt et redskabs- og foderskur i perioden 21. november til 20. december 2019. I denne forbindelse oprettes et hønselaug til hønsehuset, hvor beboere i Tingbjerg kan blive medlemmer. Til opstarten af hønselauget tilknyttes to ansatte fra Tingbjerg Forums Helhedsplan, men på sigt er det hensigten, at hønsehuset skal være selvkørende og drives på egen hånd af hønselaugets medlemmer. Hønsehuset skal bygges af unge fritidsjobbere fra Ny Start.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Hønselauget kommer til at bestå af cirka ti medlemmer, som bor i Tingbjerg, samt to ansatte fra Tingbjerg Forum. Hønsehuset skal placeres i Fælleshaven, som er åben for alle Tingbjergs beboere. Ansøger forventer, at det primært vil være familier med børn, der vil have glæde af at se på hønsene. Derudover inddrages fire-fem fritidsjobbere fra Ny Start til at opføre hønsehuset. Ansøger samarbejder med Tingbjerg Forum og Ny Start. Der annonceres for at være med i hønselauget gennem Fælleshavens netværk blandt beboere i Tingbjerg samt på en plakat på ved Torvet i Tingbjerg.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 10.000 kr.
Forventede udgifter: 10.000 kr.
Forventede indtægter: 1.000 kr.

Projektet rummer udgifter til materialer til indhegning, hønsehus og foderskur. Der er et deltagergebyr for de ti medlemmer af hønselauget. Derudover bidrager medlemmerne med frivillig arbejdskraft, og Tingbjerg Forum og Ny Start bidrager med medarbejdertimer samt fritidsjobbere.

Fælleshaven i Tingbjerg fik i juni 2018 tilsagn om støtte fra lokaludvalget til opførelse af et hønsehus. Projektet blev dog trukket tilbage af ansøger, da det ikke var muligt at få frivilliggruppen op at stå.

Løsning

Der er en delt indstilling, og lokaludvalget beslutter løsning A eller løsning B.

Løsning A

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, som indstiller til delvis støtte på 9.000 kr., som dækker projektets udgifter.

Løsning B

Forretningsudvalget indstiller til, at der gives afslag på støtte med den begrundelse, at udvalget finder det for usikkert, at ansøger kan nå at etablere hønsehus med dertilhørende hønselaug inden årets udgang, hvor projektet skal være afsluttet, og regnskabet skal aflægges.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen. 

Beslutning

Der gives afslag af økonomiske grunde, da puljemidlerne for 2019 er opbrugt.

 

Til top