Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Ansøgning om støtte til "Afslutningskoncert - orkesterklasser" (2019-puljemidler)

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger 10.800 kr. til projektet ”Afslutningskoncert - orkesterklasser".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

MusikAlliancen søger støtte til at afholde en koncert, som afslutter et 2-måneders forløb med orkesterklasser på Husum Skole og Korsager Skole, hvor seks 3.-klasser får undervisning i instrumenter og sammenspil i skoletiden af MusikAlliancens musikere. Afslutningskoncerten afholdes den 29. november 2019 kl. 16 på Husum Skole, hvor eleverne spiller for et publikum sammen med de professionelle musikere.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Deltagerne i koncerten er de seks 3.-klasser (ca. 150 børn), seks lærere og seks professionelle musikere. Koncerten er åben for alle, og det er gratis at deltage. Ansøger forventer, at publikum fortrinsvis vil være elevernes familier. Ansøger samarbejder med Korsager Skole og Husum Skole - særligt med skolernes musiklærere. Der annonceres for koncerten på sociale medier, opslag på skolerne samt brev til forældrene.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 10.800 kr.
Forventede udgifter: 17.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 6.200 kr.

Støtten søges til 6 x musikerhonorarer. Derudover er der udgifter til transport, noder/arrangement af musik, forplejning og projektledelse, som ansøger selv finansierer. Skolerne bidrager med deltagelse af seks musiklærere, lokaler samt teknisk personale.

MusikAlliancen har fået støtte fra lokaludvalget til et lignende arrangement i 2018.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som har sendt ansøgningen videre til behandling i Forretningsudvalget (FU). FU indstiller til støtte på 10.800 kr. som ansøgt. 

FU ønsker at meddele ansøger, at ved en eventuel gentagelse af projektet til næste år, ønsker lokaludvalget en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, hvis ansøger søger lokaludvalgets Bydelspulje igen, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top