Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Ansøgning om støtte til "Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark" (2020-puljemidler)

Freddy Ingvorsen (suppleant for Rasmus Jensen) forlader mødet under dette punkt pga. inhabilitet.

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger 8.800 kr. af 2020-puljemidler til projektet ”Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Husum Byparks Venner søger støtte til at afholde en fastelavnsfest i Husum Bypark den 23. februar 2020 kl. 11-15. Der er uddeling fastelavnsboller, kakao og kaffe; tøndeslagning samt kåring af kattedronninger/-konger og bedste udklædning.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børnefamilier i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, og ansøger forventer 175 deltagere i arrangementet. Der annonceres for arrangementet i Brønshøj Husum Avis og på facebook.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 8.800 kr.
Forventede udgifter: 8.800 kr.

Projektet rummer udgifter til forplejning, fastelavnstønder samt fyld til tønderne, service og annoncer i Brønshøj-Husum Avis. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft.

Husum Byparks Venner har de sidste fem år afholdt Fastelavnsfest i Husum Bypark, og lokaludvalget har tidligere støttet arrangementet, senest i 2018, med 8.800 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til støtte på 8.800 kr. som ansøgt. Forretningsudvalget (FU) støtter denne indstilling om fuld støtte.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Til top