Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Ansøgninger

Der er til ansøgningsfristen indkommet 3 ansøgninger til Bydelspuljen, herunder:

  • 2 ansøgninger til Bydelspuljen 2019
  • 1 ansøgning til Bydelspuljen 2020

Ansøgning 2019

Fagudvalg

Ansøgt

Indstillet

Afslutningskoncert - orkesterklasser af MusikAlliancen KU/BUFI 10.800,00

10.800.00

Hønsehus med dertilhørende redskabs/foderskur af Fælleshaven SOSU 10.000,00

0

 

 

I alt

20.800,00 10.800.00

Ansøgning 2020

Fagudvalg

Ansøgt

Indstillet

Fastelavsfest med tøndeslagning i Husum Bypark af Husum Byparks Venner KU/BUFI 8.800,00

8.800,00

     

 

 

 

I alt

8.800,00 8.800,00

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.653.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2019. Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Lokaludvalget besluttede den 24. januar 2019 følgende tredeling af puljen:

  • Pulje A (Bydelspuljen), til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.500 kr.
  •  Pulje B, til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 626.350 kr.
  • Pulje C Kommunikation: 168.150 kr. Intern pulje og kommunikation.

    De tidligere puljer A og B er lagt sammen, med en restbeløb på 12.180 kr.

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

 925.011

912.831

 12.180

Intern Pulje (C )

168.150

168.150

 

Borgerrettede projekter (B)

559.839

 559.839

 

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

 12.180

 

 

Beslutning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Til top