Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Eventuelt

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

12. 1 Orientering om udlejning af boliger i Tingbjerg: Pernille Høholt-Larsen orienterede om, at der efter Ghettoplanens indførelse nu udsendes op til 450 breve før en ny lejer takker ja til lejelejlighed. Det skyldes minimumskravet om månedlig indtægt på min. 19.600 kr. Det er trygt og dejligt at bo i Tingbjerg, men en lejebolig forudsætter, at man kan leve op til Ghettoplanens kriterier herfor.

12. 2 Møde om ny skolestruktur på Rådhuset: Christoffer Rosenkrands orienterede om, at han sammen med Hans S. Christensen har deltaget i møde om ny skolestruktur. Børnetallet er stigende og der vil skulle bygges flere skoler i København. På mødet blev de orienterede om, at det overvejes at nedlægge skoledistrikterne, så skolebørnene i et område i stedet for en distriktsskole, vil få tilbudt én ud af op til tre skoler i området.  F.eks. kan en skole være til indskolingsklasserne, mens andre skoler i området kan være for de ældre elever, hvor elevtallet falder. Endvidere overvejes det at indføre en samlet distriktsskoleledelse, som leder skolerne i området.

Lokaludvalget værdsætter, at børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen har inviteret Lokaludvalgene og andre interessenter til møde for tidligt at påbegynde en drøftelse af ny skolestruktur.

Til top