Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Meddelelser

Se alle bilag

Startredegørelse Gadelandet III: Teknik-og Miljø Udvalget har på deres møde 4. november godkendt en starteredegørelse for lokalplan Gadelandet III (Altikongrunden). I startredegørelsen tages der hensyn til flere af lokaludvalgets kommentarer til den interne høring - bl.a.  at der skal arbejdes for, at der kommer en lægepraksis i bygningen og at stueetage mod Frederikssundsvej og Kobbelvænget skal åbne sig mod omgivelserne.

Se materialet her:  

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/04112019/edoc-agenda/4f8f1b47-e06e-40cd-a681-044d222d8eda/d24ee724-3134-426b-89a9-2a69d789bea8?fbclid=IwAR1iJgFOx_eCK9Nv0eYNAH10cC8-6j3vdBTyZuUMm9prLE5zgNOThseLM0Y

Besøg fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Byudviklingsudvalgsmødet 28. november: Lokaludvalget har fået en borgerhenvendelse om voldsom kørsel på Husumvej, og har i den forbindelse været i dialog med forvaltningen, der sender en repræsentant til mødet i Byudviklingsudvalget 28. november, hvor borgeren der henvendte sig også er inviteret.

Besøg af stadsarkitekt Camilla van Deurs 11. november: Stadsarkitekten besøgte lokaludvalget til en uforpligtende snak om arkitektur og byudvikling i Brønshøj-Husum. Af de emner der blev berørt var bl.a. fortætning i villakvartererne, udviklingen i Tingbjerg, forhøjet grundvand, metro og trafik.

Sekretariatet har efterfølgende sendt en opfølgende mail til stadsarkitekten med Lokaludvalgets ønsker om at få tilsendt;

  • Budgetnotat – ’Fra gråt til grøn kernevelfærd’.
  • Vejledning for procesbeskrivelse af seniorfællesskaber.

I forhold til 'fortætning af villakvarterer' vil stadsarkitekten forelægge ’Husumvej nr. 17’ som eksempel på byfortætning med vandret skel til principiel drøftelse på et kommende møde om ’byens anvendelse’. Sekretariat har anmodet om opfølgning på denne drøftelse.

Lukning af Korsager allé: I forbindelse med etableringen af Husumforbindelsen, hvor Korsager Allé planlægges permanent lukket for gennemkørsel, har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat et forsøg med en midlertidig lukning af vejen. Lukningen forventes at kører fra november til januar. Både før og efter optælles der trafik på de omkringliggende veje, for at analysere hvordan lukningen påvirker den samlede trafik i området. Se vedhæftede kort.

Tour de France 2021 - Kickoff møde på Københavns Rådhus

Lokaludvalget har modtaget følgende invitation: I 2021 starter Tour de France i København – og hele København skal være med. Derfor inviterer vi den 5. december kl. 09.00-10.30 vores samarbejdspartnere til et kick off møde i Festsalen på Københavns Rådhus. Tilmelding til TOUR@KK.DK med navn og organisation senest fredag den 29. november.

EM 2020

Under EM i fodbold 2020 skal København nemlig være vært for fire kampe (3 gruppekampe og en 1/8-delsfinale). Alle fire kampe spilles i Parken (13., 18., 22. og 29. juni), og hele slutrunden afholdes 12. juni -12. juli 2020.

MEN udover at København skal være en god og professionel vært for EM, har BR vedtaget en målsætning om at involvere så mange københavnere som muligt og afvikle lokale EM-arrangementer i Københavns bydele. EM skal ikke kun være en fest for de tilrejsende fans, men også for Københavnerne, og slutrunden skal sætte et varigt aftryk på byens kultur- og fritidsliv, herunder også fodboldklubberne i byen. KFF har derfor iværksat et ”Outreach-program”, og Borgerrepræsentationen har bakket op om dette ved at afsætte midler til aktiviteter. Midlerne som administreres i KFF og bruges blandt andet på at støtte lokale aktiviteter/arrangementer og til længerevarende indsatser i fodboldklubberne.

KFF arbejder tæt sammen med DBU København om Outreach-programmet, og har valgt følgende pejlemærker:

  • Fodbold for alle (fx opstart af nye hold for hjerte/kar-patienter, turneringer med OMBOLD for udsatte grupper)
  • Flere piger til fodbold (fx pigestævner for skoler, træner/lederseminarer)
  • EM for børn og unge i udsatte områder (fx FerieCamps med EM fokus, street turneringer, e-sport)
  • Fodbold og kultur (fx foredrag/debat om fodbold på en ”skæv måde”, fotoudstilling)

De konkrete aktiviteter er under planlægning og et samlet program forventes at være på plads primo 2020, hvorefter vi i KFF laver en samlet kommunikationsplan for formidling af de borger- og foreningsrettede tilbud sammen med vores kollegaer i ØKF, TMF og DBU.

Hvorfor er det relevant for lokaludvalgene?

Mange aktiviteter vil foregå i bydelene i København og med fokus på at inddrage de lokale borgere.

Der kan derfor komme ansøgninger til jeres puljer fra forskellige aktører, fodboldklubber, mm. til at afholde arrangementer, som tager udgangspunkt i lokalområdets profil og behov og som har fodbold og markering af byens værtskab for EM som omdrejningspunkt (evt. som supplement til det tilskud vi kan give dem her fra KFF).

Det kan også være, at I kender til lokale aktører, der vil lave noget under EM, eller oplagte pladser/faciliteter at afholde noget, der inddrager lokale borgere.

 

 

Beslutning

Startredegørelse af Gadelandet III: Intet at bemærke.

Drøftelse af fortætning i villakvartererne i forbindelse med stadsarkitektens besøg: Udvalget gjorde stadsarkitekten opmærksom på, at villakvartererne fortættes og der nu bygges huse i vandrette skel. Dertil bebygges grundene, så nedsivning og afvanding vanskeliggøres. Problemet er rejst i forbindelse med kommuneplanen.

Lukning af Korsager Alle: Intet at bemærke.

Tour de France 2021 - Kickoff møde på Københavns Rådhus: Christoffer Rosenkrands deltager på Lokaludvalget vegne for at høre mere til ruten.

EM 2020: Hvis Tingbjerg Ground skal bruges som træningsbane forventer Lokaludvalget ansøgninger til bydelspuljen. Her vil udvalget være opmærksom på at støtte projekter af lokale aktører målrettet borgerne i bydelen. Det er vigtigt for bydelen, særligt Tingbjerg, at promovere sig ved EM og fortælle gode historier.

 

 

 

Til top