Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

Social- og Sundhedudvalget - Netværksmøde om Sundhed 5. november: 70-80 personer deltog på mødet, hvor der blev diskuteret, brainstormet og netværket. Efter mødet er der blevet etableret en åben netværksmailliste, hvor der pt er 24 aktører tilmeldt. Udvalget arbejder videre med netværket.

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Netværksmøde om sundhed: Netværksmødet har været godt afdækket i den lokale presse og på Facebook. Stine Skot orienterede om, at der er kommet positive tilbagemeldinger fra deltagere i mødet. Læs referatet her: https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2019/11/Samlet-referat-sundhedsnetværksmøde.docx

Samarbejdsmøde med Vanløse Lokaludvalg: Lis Søkvist har deltaget i samarbejdsmøde med Lokaludvalget i Vanløse. Her drøftedes  at indlede samarbejde om flere kulturelle tilbud og aktiviteter for børn på tværs af bydelene.

Julekoncert i Vandtårnet: Kirsten Møller orienterede om, at der er jul i Vandtårnet d. 7. december.

Til top