Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Opførelse af teaterstykket ”Alice i eventyrland”"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Opførelse af teaterstykket 'Alice i eventyrland'" med 25.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at kulturhusets børneteaterskole kan opføre deres teaterstykke i perioden den 22.-26. april 2024 på Folketeaterets scene i Grøndal Multicenter. Da der endnu ikke findes en professionel teaterscene i bydelen, lejes teaterscenen i Grøndal MultiCenter, så både de optrædende børn og publikum får oplevelsen af at være i et ægte teater.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er de lokale skoler, børnehaver samt børnefamilier. Der tages entré, men forestillingen er åben for alle. Ansøger forventer 700 gæster til otte forestillinger. Igen i år samarbejder teaterskolen med Pilegårdens Repaircafé og børneteaterskolen, så frivillige fra repaircaféen - ligesom forældrene - hjælper med kostumer, scenografi etc.

Annoncering sker på egen hjemmeside og sociale medier, nyhedsbrev samt plakater og flyers, som deles rundt i bydelen og sendes til lokale skoler, fritidshjem og børnehaver. Desuden sendes pressemeddelelse til Brønshøj-Husum Avis og reklameres på infoskærmene i Grøndal Multicenter. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Forventede udgifter: 117.500 kr.
Forventede indtægter:
45.000 kr.
E
genfinansiering: 47.500 kr.

Projektet rummer udgifter til kunstnerhonorarer, leje af teatersal, leje af lyd og lys, teknikerhonorarer, PR og forplejning. Indtægter stammer fra billetsalg og fondssøgning.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til Pilegårdens Teaterskoles forestilling, senest i 2023, hvor udvalget bevilgede 25.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget og Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget. Begge udvalg indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og støtter ansøgningen.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på
lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Puljemidler 2024.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Søren Krøigaard var inhabil og han forlod lokalet under behandlingen af sagen.

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Opførelse af teaterstykket 'Alice i eventyrland'" med 25.000 kr.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger Kirsten Møller som følgeperson.

Til top