Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Cort Lunde i Brønshøj Vandtårn"

Indstilling

Forpersonen indstiller:

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på ansøgning om støtte til "Cort Lunde i Brønshøj Vandtårn".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En borger (ikke bosiddende i bydelen) søger støtte til optræden i Brønshøj Vandtårn, i forbindelse med Copenhagen Light Festival og Vinterjazz-festivalen. Ansøger planlægger to optrædener den 10. februar 2024. Værket rummer elementer af kunstmusik samt billed- og lyskunst. Koncerten filmes og der produceres efterfølgende en musikvideo med støtte fra KODA. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementerne er gratis og åbne for alle. Ansøger forventer ca. 140 deltagere til hver af de to arrangementer. Ansøger samarbejder med Vinterjazzfestivalen om kommunikation og med Brønshøj Vandtårn.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 21.300 kr.
Forventede udgifter: 46.300 kr.
Forventede indtægter: 10.000 kr.
Egenfinansiering: 15.000 kr.

Projektet rummer udgifter til kunstnerhonorarer, leje af udstyr, forplejning, transport, kontor og administration samt PR. Indtægter stammer fra salg af vinyler og fondssøgning. Dele af projektets udgifter går til honorering af ansøger selv.  Eget honorar og leje af udstyr dækkes gennem egenfinansiering og pladesalg. 

Sekretariatets bemærkninger og dialog med ansøger

Sekretariatet har opfordret ansøger til at sende aftaler om samarbejde med de lokale samarbejdspartnere. Ansøger har sendt en samarbejdsaftale med Brønshøj Vandtårn. Samarbejdsaftalen var ikke tilgængelig for Kulturudvalget under udvalgets drøftelse af ansøgningen.

Ansøger har oplyst, at han har fået tilsagn på 10.000 fra KODA til promovering og indspilning af musikvideo.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til afslag med den begrundelse, at projektet ikke er lokalt forankret i tilstrækkelig grad. Samarbejdsaftalen var ikke tilgængelig for Kulturudvalget under udvalgets drøftelse af ansøgningen.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til afslag pga. begrænset lokal forankring og højt honorar til ansøger selv.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Søren Krøigaard var inhabil og han forlod lokalet under behandlingen af sagen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til "Cort Lunde i Brønshøj Vandtårn".

Til top