Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Fastelavn på Brønshøj Torv 2024"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Fastelavn på Brønshøj Torv 2024" med 10.200 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Spejdergruppen Bellahøj 21st Barking søger støtte til at afholde et fastelavnsarrangement den 10. februar 2024 på Brønshøj Torv. Der vil være tøndeslagning, præmier, fastelavnsboller og kakao.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børnefamilier. Arrangementet er gratis og åbent for alle. Ansøger forventer 100-150 deltagere.

Ansøger forventer at indgå sponsoraftaler med lokale butikker.

Arrangementet annonceres i Brønshøj Husum Avis, via opslag på hjemmesider, Facebook, Kultunaut samt plakater i lokale foreninger.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 10.200 kr.
Forventede udgifter: 18.950 kr.
Forventede rabatter og sponsorater: 8.750 kr.

Projektet rummer udgifter til forplejning, annoncering, præmier, fastelavnstønder, pynt m.m. Ansøger forventer at sponsorater dækker dele af udgifterne til annoncering, fastelavnsboller og præmier. Ansøger bidrager med frivilligt arbejde til planlægning og afvikling af arrangementet. 

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til fastelavnsarrangement på Brønshøj Torv, senest til arrangementet i 2023, hvor udvalget bevilgede 10.300 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og støtter projektet.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-midler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Sune Vuorela var habil, da han hverken er involveret i ansøgningen, projektet eller sidder i bestyrelsen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Fastelavn på Brønshøj Torv 2024" med 10.200 kr.

Til top