Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Fortællinger om vand # 1 - Himmel & Hav"

Indstilling

Forpersonen indstiller:

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Fortællinger om vand#1 - Himmel & Hav" med 15.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Arkitekt, kurator og medlem af bestyrelsen for Foreningen Brønshøj Vandtårn Lawrence Ebelle (ikke bosiddende i bydelen) søger støtte til et stedsspecifikt udstillingsprojekt bestående af strikket kunstinstallation af designer og kunstner Iben Høj. Udstillingen finder sted i Brønshøj Vandtårn i perioden 7. marts til 9. maj 2024. I udstillingsperioden er udstillingen åben onsdag til lørdag fra kl.12-17. Ved udstillingens åbning den 7. marts fremføres en ballet, hvor tidligere kongelige balletdansere danser til et specialkomponeret lydbillede. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Udstillingen er gratis og åben for alle, dog tages der entré til udstillingens åbningsarrangement. Ansøger forventer 500 gæster i udstillingsperioden. Projektet bliver til i samarbejde med Kulturhuset Pilegården/Brønshøj Vandtårn, der stiller vandtårnet til rådighed gratis og bidrager med kommunikation via Brønshøj Vandtårns kanaler samt trykker flyers om projektet som kan være tilgængelige på caféer og biblioteker i nærområdet og rundt om i København. Desuden samarbejdes med Foreningen Brønshøj Vandtårn, som bistår med kommunikation samt frivilligt arbejde til at holde vandtårnet åbent i udstillingsperioden. Samarbejdsaftaler med Brønshøj Vandtårn og Foreningen Brønshøj Vandtårn er med som bilag til ansøgningen.  

Ud over PR via samarbejdspartnernes kommunikationskanaler reklameres der for projektet via pressemeddelelser til relevante kunstmedier samt via kunstnerens og kuratorens netværk.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Forventede udgifter: 296.500 kr.
Forventede indtægter: 242.500 kr.
Egenfinansiering:  25.000 kr.

Projektet har udgifter til kunstnerhonorarer, materialer til kunstværket, konceptudvikling/kuratering, opsætning, lyssætning, visuel formidling, kostumer, hjemmeside, lydværk, transport og overnatning, fotograf og tryk af udstillingskatalog. Støtten søges specifikt til at dække omkostninger til grafisk formidling, layout og tryksager. Dele af udgifterne går til honorering af ansøger selv. Indtægter stammer fra salg af udstillingskataloget (leporello), entréindtægter samt fondssøgning. 

Dialog med ansøger

Kulturudvalget har bedt sekretariatet stille ansøger nogle opklarende spørgsmål:

Hvilke andre fonde er ansøgt? Se oversigt over ansøgte fonde og ansøgte beløb i bilag til ansøgningen. Alle ansøgninger er pt. under behandling.

Hvad er budgettet for åbningsseancen? Ansøger har sendt et budget, hvor de udgifter, der kun er forbundet med åbningsseancen, er udeladt. Se bilag til ansøgningen.

Hvilke datoer og klokkeslæt er udstillingen åben? I udstillingsperioden er udstillingen åben onsdag til lørdag fra kl.12-17. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som som beder Forretningsudvalget tage stilling til ansøgningen. 

Ansøgningen har været behandlet i Forretningsudvalget, som støtter projektet - under forudsætning af, at ansøger får tilsagn om støtte fra øvrige ansøgte fonde.

 

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Kirsten Møller, Søren Cloos og Søren Krøigaard var inhabile og de forlod lokalet under behandlingen af sagen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Fortællinger om vand#1 - Himmel & Hav" med 15.000 kr.
Til top