Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Bevilling: Fast annoncering i 2024

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og beslutter fast månedlig annoncering i Brønshøj Husum Avis i 2024 og afsætter 70.500 kr. hertil.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og beslutter fast digital annoncering i 2700Netavisen i 2024 og afsætter 14.400 kr. hertil.

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og beslutter at afsætte 5.000 kr. til køb af løbende annoncering på Instagram og Facebook i 2024.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder med bydelsplanen blandt andet for at udbrede kendskabet til lokaludvalget. Læs mere her: Tema 4 – synlighed – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk)

 

Månedlig annonce i Brønshøj Husum Avis (hustandsomdeling)

Lokaludvalget har igennem mange år haft tradition for at reservere 11 annoncer i Brønshøj Husum avis. Annoncerne udarbejdes af sekretariatet efter hvert lokaludvalgsmøde og indeholder nyheder fra lokaludvalget samt information om lokaludvalgets projekter, arrangementer og borgermøder.

Brønshøj Husum Avis husstandsomdeles gratis:

- Omdelte oplag 17.900 pr. uge

- Ugentlige læsere af den fysiske avis 23.000

- På den lokale del af hjemmesiden sn.dk er der i 2023 et månedligt snit på ca. 20.000, 34.000 i november 

 

Digital bannerannoncering i 2700Netavisen

Lokaludvalget besluttede at annoncere i 2700Netavisen i 2023 med fast digitalt banner, der leder læsere videre til lokaludvalgets egen hjemmeside. Se digitalt banner, udarbejdet af sekretariatet:

 

Af 2700Netavisens hjemmeside fremgår det, at avisen har ca. 4.000 besøgende i døgnet. Annoncen har kørt siden første januar.

Lokaludvalgets sekretariat sporer klik fra siden: Fra 17. januar til og med 30. november, er der kommet 270 besøgende til lokaludvalgets hjemmeside fra 2700-netavisen.dk.

 

Annoncering på Facebook og Instagram

Lokaludvalget afsatte i 2023 5.000 kr. til køb af annoncering på Facebook og Instagram. I 2023 har sekretariatet tilkøbt annoncering af lokaludvalgets repræsentantskabsmøde, bydelspris, bydelspicnic, debatmøde om metro og kulturnat. 

Sekretariatet foreslår, at lokaludvalget også i 2024 afsætter en økonomisk ramme på 5.000 kr. til køb af annoncering. Sekretariatet køber løbende 'boost' af annoncer og begivenheder for større synlighed og rækkevidde af lokaludvalgets projekter og arrangementer.

 

Københavnerinddragelse

I Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan fra sommer 2022, svarede deltagerne blandt andet på, hvorfra de foretrak nyheder fra lokaludvalget:

 

 

Øvrig digital kommunikation:

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs øvrige kommunikation foregår digitalt via lokaludvalgets hjemmeside, Facebook (ca. 3.400 følgere), Instagram (ca. 650 følgere) og nyhedsmail (ca. 1100 modtagere).

Kommunikationen varetages af sekretariatet, mens lokaludvalgets opfordres til at dele opslag på sociale medier for at øge rækkevidden af opslagene. 

 

Løsning

Forretningsudvalget støtter fast annoncering i Brønshøj Husum avis og annoncering på Facebook.

Forretningsudvalget har drøftet annoncering i 2700Netavisen, da 2023 var første år, at lokaludvalget annoncerede fast. Forretningsudvalget foreslår, at lokaludvalget drøfter, om annonceringen i 2700Netavisen skal fortsætte i 2024.

Økonomi

70.500 kr. for køb af 11 annoncer i Brønshøj Husum Avis.

14.400 kr. for digital bannerannoncering i 2700Netavisen.

5.000 kr. til løbende Facebookannoncering via Lokaludvalgets Facebookside.

I alt: 89.800 kr.

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

 

Videre proces

Sekretariatet indgår aftaler om annoncering med Brønshøj Husum Avis, 2700Netavisen samt administrerer 5.000 kr. til køb af annoncering på Facebook.

 

Beslutning

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede fast månedlig annoncering i Brønshøj Husum Avis i 2024 og afsætter 70.500 kr. hertil.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftede fast digital annoncering i 2700Netavisen i 2024.

Afstemning:

Følgende stemte for at annoncere i 27Netavisen: Ida Jørgensen, Chris Andersen, Lis Søkvist, Søren Cloos, Christian Erdmann, David Grolin.

Følgende stemte imod at annonce i 2700Netavisen: Mette Hansen, Gitte Kirkeby, Sabah Quarasnane, Kirsten Møller, Pernille Høholt, Christoffer Rosenkrands, Søren Krøigaard,. Pia Rasmussen, Kirsten Dyhr-Mikkelsen, Palle Lolk, Elsebeth Thorlak.

Der var flertal for ikke at annoncere ikke 2700Netavisen.

3. Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at afsætte 5.000 kr. til køb af løbende annoncering på Instagram og Facebook i 2024.

Til top