Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Meddelelser

Se alle bilag

Høring af 'toiletprioriteringsliste' 2024 og infomøde

Teknik- og Miljøforvaltningen har udsendt høring af 'toiletprioriteringslisten' for 2024 med høringsfrist 1. februar 2024. Sekretariatet har udsendt høringsmaterialet til lokaludvalget. Sagen behandles på lokaludvalgsmødet d. 25. januar.

I forbindelse med høringen inviterer forvaltningen til informationsmøde torsdag d. 12. januar kl. 15-17 via teams. Alle interesserede lokaludvalgsmedlemmer tilmelder sig mødet ved at sende lokaludvalgssekretæren en mail senest 20. december. Sekretariatet koordinerer en fælles tilmelding.

 

Status på biodiversitetsstrategien

Biodiversitetsstrategien sætter en retning for arbejdet med biodiversitet i hele byen. I budget 2024 er der bevilliget midler til en fælles grundpakke for biodiversitet. Initiativerne forventes igangsat i begyndelsen af 2025. Derud over er en række mindre tiltag udført.

I Brønshøj-Husum har Teknik- og Miljøforvaltningen bl.a. udført opgaver med henblik på at fordre biodiversiteten i Bellahøjparken, Brønshøj Gadekær, Brønshøj Kirkegård, Brønshøjparken, Degnemosen, Kagsmosen, Krogebjergparken - Sand-højen, Utterslev Mose og Vestvolden.

Se en uddybning af initiativerne i vedhæftede bilag.

 

Status på spildevandsprojekter ved Utterslev Mose

Utterslev Mose modtager betydelige mængder spildevand via overløb fra fælleskloakken, når det regner. For at sikre en god miljøtilstand i mosen, er det nødvendigt at reducere udløbet af spildevand betragteligt.

Gladsaxe og Københavns Kommune samt de tilknyttede forsyningsselskaber arbejder med reduktion af overløbene og separatkloakering, som kan være med til at sikre og forbedre vandtilstrømningen til mosen. På budget 2024 blev der desuden afsat midler til at undersøge muligheden for at oppumpe grundvand og udlede det til mosen.

Status på nuværende og planlagte projekter kan ses i vedhæftede bilag.

 

Søren Krøigaard træder ud af Kulturudvalget

Søren Krøigaard meddelte, at han har valgt at stoppe i Kulturudvalget. Hans fortsætter i Miljøudvalget.

Til top