Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Henvendelse til Movia og DOT ang. busdrift i Tingbjerg

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg sender en henvendelse til Movia og DOT vedr. busdrift i Tingbjerg.

Problemstilling

Busdriften i Tingbjerg er blevet omlagt pga. anlægsarbejde i forbindelse med nybyggerierne. Konsekvensen af dette er, at nogle beboerne har op til 1000 meter til det nærmeste stoppested. For ældre og dårligt gående er det umuligt at gå så langt, og det lokale pensionistcenter har en mærkbar nedgang i antallet af brugere. Omlægning varer 4 mdr.

Der er forhandlinger i gang om, at nogle veje bliver forbedret, så linje 132 kan køre af dem.

Samtidig mangler der i nogle tilfælde information på de ikke-betjente busstoppesteder ang. omlægningens længe og alternative stoppesteder og buslinjer.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg indsender vedhæftede henvendelse, hvor lokaludvalget bakker op om de foreslåede ændringer, samt opfordre til bedre informationer på de berørte busstoppesteder.

Forretningsudvalget støtter henvendelsen.

Videre proces

Sekretariatet sender henvendelse og orienterer Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Beslutning

Brønshøj-Husum lokaludvalg besluttede at sende en henvendelse til Movia og DOT vedr. busdrift i Tingbjerg.
Til top