Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Brev til børne- og ungdomsborgmesteren vedr. faglokaler på Husum Skole

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller:

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender brev til børne- og ungdomsborgmesteren vedr. faglokaler på Husum Skole.

Problemstilling

I februar 2023 modtog lokaludvalget en henvendelse fra skolebestyrelsen på Husum Skole bl.a. med ønske om hjælp til at finde midler til at få forbedret deres faglokaler, som ved en screening i juni 2021 blev vurderet i kritisk stand. Lokaludvalgets Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalg har siden været i dialog med skolebestyrelsen og ledelsen samt besøgt skolen. Lokaludvalgssekretariatet har i juni 2023 været i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen vedr. status på renovering af faglokalerne. Forvaltningen har oplyst, at der er bevilget planlægningsmidler til renovering. Forvaltningen forventer at planlægningsfasen er afsluttet med udgangen af 2023, hvorefter der skal søges anlægsmidler til renoveringen.

Løsning

Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget ønsker, at lokaludvalget drøfter og godkender udkastet til brev til børne- og ungdomsborgmesteren vedr. faglokaler på Husum Skole, hvor borgmesteren gøres opmærksom på det uhensigtsmæssige i den lange ventetid og den mangelfulde kommunikation til skolen vedr. tidsperspektiverne. Samtidig opfordrer brevet borgmesteren til at fremskynde renoveringen. 

Forretningsudvalget har drøftet udkast til brev til børne- og ungdomsborgmesteren og støtter dette.

Videre proces

Sekretariatet indsender brevet til borgmesteren.

Beslutning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkendte brev til børne- og ungdomsborgmesteren vedr. faglokaler på Husum Skole.
Til top