Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Høring vedr. lov om anlæg af Bystævneforbindelsen og lov om affredning af områder i Tingbjerg

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

24.05.2022: Lokaludvalget vedtog høringssvar vedr. miljøkonsekvensvurderingsrapporten for etablering af Bystævneforbindelsen - vejen mellem Tingbjerg og Husum

Læs mere her: 

Høringssvar vedr. vejforbindelse mellem Husum og Tingbjerg | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Læs høringssvaret her:

Høringssvar-Bystævneforbindelsen-Brønshøj-Husum-Lokaludvalg-endelig.pdf (kk.dk)

30.06.2022: Lokaludvalget vedtog høringssvar vedr. "supplerende indledende høring om tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg", der omhandlede affredning af områder i Tingbjerg. 

Læs mere her: Høringssvar vedr. supplerende indledende høring om tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg

 

Indstilling

Forpersonen indstiller

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter kommende høring vedr. lov om anlæg af Bystævneforbindelsen.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter kommende høring vedr. lov om affredning af områder i Tingbjerg.

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver Byudviklingsudvalget og lokaludvalgets forperson mandat til at udarbejde og indsende høringssvar på vegne af lokaludvalget.

 

Problemstilling

Baggrund

I loven om parallelsamfund fra 2018 er det et krav, at antallet af almene familieboliger i de hårdeste ghettoråder skal nedbringes til maks. 40%, herunder i Tingbjerg.

I Tingbjerg ønsker man at nedbringe antallet ved at bygge nye, privatejede byggerier. I alt skal der bygges knap 2200 nye boliger i Tingbjerg. For at nå dette mål ansøgte Københavns Kommune og boligselskaberne i Tingbjerg Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet om at kunne medregne boligudviklingsområdet Bystævneparken i udviklingsplanen. Ministeriet gav tilladelse hertil på betingelse af, at der bygges en vejforbindelse mellem de to byområder. I alt bidrager byggeriet med ca. 660 boliger.

Derudover skal 3-400 af de nødvendige boliger opføres på områder, der i dag er fredede.

Læs udviklingsplan for Tingbjerg-Utterslevhuse her: udviklingsplan_for_tingbjerg-utterslevhuse_sept.2019.pdf (tingbjergforum.dk)

 

Lovene

For at gennemføre udviklingsplanen kræves to love:

1. Anlægslov, der muliggør etableringen af Bystævneforbindelsen

2. Lov, der muliggør opførsel af boliger på områder, der i dag er fredede, gennem affredning.

Center for Byudvikling har oplyst sekretariatet om, at disse to love forventes fremsat 21. december med 4-5 ugers høringsfrist.

Se bilag med kort over fredede områder.

 

Lokaludvalgets tidligere høringssvar og københavnerinddragelse

  • Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i denne lokaludvalgsperiode indsendt høringssvar til offentlig høring af Miljøkonsekvensvurdering af Bystævneforbindelsen i maj 2022. Her redegjorde lokaludvalget for lokal københavnerinddragelse, herunder byudviklingsbazarer, borgermøde med deltagelse af Vejdirektoratet samt debat på Sociale Medier faciliteret via lokaludvalgets Facebookside. Lokaludvalget støttede vejforbindelsen i høringssvaret af hensyn til udviklingsplanen og beboerne i  Tingbjerg, hvor boligselskaberne har valgt fortætning, fremfor fraflytning. Se det fulde høringssvar i bilag.
  • Brønshøj-Husum Lokaludvalg indsendte høringssvar til 'supplerende indledende høring af tillæg 1 til lokalplan 609 for Tingbjerg i juni 2022. Der var en kort høringsfrist, så lokaludvalget havde ikke mulighed for at nå at lave borgerinddragelse om sagen. I høringssvaret gjorde lokaludvalget opmærksomme på, at borgere i bydelen værdsætter de grønne fredede områder og ønskede derfor, at der blev undersøgt alternative byggearealer. Se det fulde høringssvar i bilag.

 

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet, at lokaludvalget som forberedelse til kommende høring bør tage en principiel drøftelse i forhold til:

  • Lokaludvalgets holdning til anlægslov, der muliggør 'Bystævneforbindelsen; vejforbindelsen mellem Tingbjerg og Husum. 
  • Lokaludvalgets holdning til affredning af 'Våbenpladsen'.
  • Lokaludvalgets holdning til affredning af bremmen ved Tingbjerg Idrætspark.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer lovene vedr. anlæg af Bystævneforbindelsen og affredning af arealer i Tingbjerg.

Forperson for Byudviklingsudvalget, David Grolin. foreslår, at Byudviklingsudvalget behandler sagen på ekstra møde i januar.

Videre proces

Da høringen kun forventes af vare 4-5 uger henover jul og nytår, kan lokaludvalget ikke nå at lave københavnerinddragelse. Sekretariatet vil dog annoncere høringen på Facebook for at gøre bydelen opmærksom herpå og opfordre til selv at indsende høringssvar.

Byudviklingsudvalget og forpersonen udarbejder og indsender høringssvar på baggrund af lokaludvalgets drøftelser, lokaludvalgets tidligere høringssvar og tidligere borgerinddragelse. Sekretariatet indsender høringssvaret og sender høringssvaret til orientering til Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Pernille Høholt var inhabil og hun forlad lokalet under behandlingen af sagen.

 

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftede kommende høring vedr. lov om anlæg af Bystævneforbindelsen og støtter denne, da alternativet ift. lovgivning om parallelsamfund er frasalg og fraflytning.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftede kommende høring vedr. lov om affredning af områder i Tingbjerg og støtter denne, da alternativet ift. lovgivning om parallelsamfund er frasalg og fraflytning.

ad 3) Brønshøj-Husum Lokaludvalg gav Byudviklingsudvalget og lokaludvalgets forperson mandat til at udarbejde og indsende høringssvar på vegne af lokaludvalget.

Til top