Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Commedia kids – teater hold for børn og unge"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Commedia kids - teater hold for børn og unge" med 25.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt

Problemstilling

Tid, sted og indhold

The Commedia School søger støtte til opstart af teaterhold for 10-16 årige. Teaterundervisningen finder sted hver lørdag i perioden 26. januar til 8. juni 2024 på Energicenter Voldparken. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Der er to undervisningshold: et for 10-13-årige og et for 13-16-årige. Ansøger håber at få 7-10 deltagere på hvert hold. Det koster 500 kr. at deltage på et hold i hele perioden.

Projektet startes op i samarbejde med Energicenter Voldparken, som bidrager med lokaler, medarbejdertimer til PR m.m. Desuden samarbejdes med en interessegruppen Børneteater Husum, som blev etableret på Kulturtræffet i april 2023. 

Der reklameres for projektet via egne og samarbejdspartneres sociale medie-platforme og hjemmesider. Desuden kontaktes lokalaviser og skoler opfordres til at dele via Aula. Desuden via plakater og flyers samt via eksisterende mailinglister og mund-til-mund-metoden.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Forventede udgifter: 47.000 kr.

Projektet rummer udgifter til løn til undervisere, materialer, kostumer og rekvisitter samt PR og kontorhold. Indtægterne stammer fra kontingentbetaling og kontingentstøtte. Ansøger med frivilligt arbejde.  

 Tidligere tilsagn

The Commedia School har tidligere fået støtte fra Bydelspuljen, senest i 2023 til projektet ”The Commedia School lander i bydelen”, som modtog 10.000 kr. i støtte. Teaterundervisning for børn og unge er et nyopstartet projekt.

 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget. Begge udvalg indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Commedia kids - teater hold for børn og unge" med 25.000 kr.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpegede Chris Andersen som følgeperson til dette projekt.

Til top