Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "SkillzSøndag"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "SkillzSøndag" delvist med 24.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger søger støtte til projektet "SkillzSøndag", hvor foreningen Skillz laver forskellige aktiviteter for børn og unge i Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus hver søndag i perioden 7. januar til 23. juni 2024. Projektet er en videreførelse af "SkillzKickoff: Fodbold på Storskærm i Tingbjerg", som har samlet børn og unge i Tingberg til storskærmsvisninger af Champions League-kampe. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og  annoncering

Arrangementerne er rette sig mod børn og unge i alderen 8-18 år. Forældre er også velkomne. Det er gratis at deltage og ansøger forventer 40-70 deltager hver gang, i alt 1000-1750 over 25 gange. Projektet laves i samarbejde med Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus, som stiller lokaler til rådighed og hjælper med PR og print af plakater. Desuden samarbejdes med Tingbjerg Skole, Fritidshjem og Klub om PR.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 34.000 kr.
Forventede udgifter: 34.000 kr.

Projektet har udgifter til indkøb og leje af udstyr, forplejning til deltagerne, tøj til frivillige, præmier og PR. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft.

Tidligere tilsagn

Repræsentanter fra Skillz har i 2023 fået støtte fra Kvikpuljen til tre projekter: SkillzKickoff: Fodbold på storskærm i Tingbjerg (2.500 kr.), Lasertag-oplevelse for børn og unge i Utterslev Huse (4.200 kr.) og Introducere børn og unge i vores forening Skillz (5.000 kr.).  

Sekretariatets bemærkninger og dialog med ansøger

Sekretariatet har bedt ansøger uddybe, hvilke former for konkrete aktiviteter der planlægges. Ansøger har svaret følgende "Vi har en bred vifte af  ideer til aktiviteter som vi har tænkt også at holde på søndagene, dog har vi ikke fastlagt nogen endnu, vi ville lave en månedskalender hvor vi ville udgive de dages aktiviteter. Vi kan dog allerede fortælle at vi vil i de 4-5 forskellige søndag om måned holde en fifa-turnering hver måned, en anden ville være en speciel dag med evt. leje af noget udstyr som sumofodbold, en anden ville være en film eller fodboldaften (alt afhængige af viaplay eller tv2 hjælp) osv." 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller projektet til at modtage delvis støtte på 24.000 kr. begrundet med en økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til at modtage delvis støtte på grund af økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Søren Krøigaard var habil, da han ikke er involveret i ansøgningen eller projektet, ligesom der ikke er en samarbejdsaftale med Kultur og Fritid Brønshøj-Husum udover udlån af lokaler.

 Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Chris var inhabil og han forlod lokalet under behandlingen af sagen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "SkillzSøndag" delvist med 24.000 kr.

Til top