Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Kongelig opera på Bellahøj Friluftsscene"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Kongelig opera på Bellahøj Friluftsscene" med 72.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt.

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at rette henvendelse til lokaludvalgene i Vanløse og Bispebjerg med opfordring til at støtte projektet.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til et arrangement på Bellahøj Friluftsscene den 24. maj 2024 i samarbejde med Det Kongelige Teater. 4 sangere synger de største operahits akkompagneret af en pianist. Koncerten guides igennem af en konferencier og afsluttes med fællessang.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet er gratis og åbent for alle. Ansøger forventer 2.000 deltagere. PR foregår via Det Kongelige Teater og Kultur- og Fritid Brønshøj-Husums kommunikationskanaler. Projektet arrangeres i samarbejde med Institutionen Skrammellegepladsen, som stiller lokaler gratis til rådighed som kunstnergarderobe og Teknik- og miljøforvaltningen, som bidrager med adgang til toiletter m.v. Desuden samarbejdes med lokaludvalgets kulturudvalg, som bidrager som frivillige hjælpere under arrangementet.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 72.000 kr.
Forventede udgifter: 72.000 kr.

Projektet har udgifter til betaling for forestillingen, catering til sangere m.fl., strøm og elektrikerløn samt indretning af backstagelokale. 

Vanløse og Bispebjerg Lokaludvalg ansøges også om støtte. Ansøger er oplyst om, at hvis projektet opnår anden ekstern støtte end beskrevet i denne ansøgning, skal ansøger sende et opdateret budget til godkendelse hos lokaludvalget. 

Tidligere tilsagn

Kulturhuset Pilegården har ikke tidligere søgt støtte fra lokaludvalget til samarbejdet med Det Kongelige Teater. I stedet har Pilegården samarbejdet med Brønshøj-Husum Lokaludvalg. I 2023 afsatte lokaludvalget 45.000 kr. fra Pulje B til projektet, men pga. af støtte fra Vanløse og Bispebjerg Lokaludvalg, endte finansieringen på 25.000 kr. Prisen på forestillingen var i 2023 45.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt. 

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt. Dertil ønsker Forretningsudvalget at sende en henvendelse til lokaludvalgene i Bispebjerg og Vanløse med opfordring til at støtte projektet, da det også kommer deres borgere til gavn. Det skyldes, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg i 2024 tager initiativ til en tværgående arbejdsgruppe på tværs af de tre lokaludvalg om samarbejde om Bellahøj Friluftsscene.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning


Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Søren Krøigaard var inhabil og han forlod lokalet under behandlingen af sagen.

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Kongelig opera på Bellahøj Friluftsscene" med 72.000 kr.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at udpege Kirsten Dyhr-Mikkelsen og Lis Søkvist som følgepersoner til dette projekt.

ad 3) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at rette henvendelse til lokaludvalgene i Vanløse og Bispebjerg med opfordring til at støtte projektet.

Til top