Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

 

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Til stede: Lis Søkvist, Kirsten Møller, Sabah Quarasnane, Chris Andersen, Mette Hansen, Ida Jørgensen, Elsebeth Thorlak, Christian Erdmann, Palle Lolk, Kirsten Dyhr-Mikkelsen , Pia Rasmussen, Søren Krøigaard, Christoffer Rosenkrands, David Grolin, Pernille Høholt, Gitte Kirkeby.

Søren Cloos deltog fra pkt. 4.

Jens Kristian Jensen deltog fra pkt. 6.

Sune Vuorela deltog fra pkt. 7.

Afbud: Jan Bötcher, Peter Nejsum, Ida Berendsen, Ingrid Kaber Pors

Udeblev uden afbud: Farhio Yusuf, Svenning Haaning.

 

Forpersonen konstaterede, at lokaludvalget var beslutningsdygtigt.

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

Til top