Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Strikke & hæklefestival i Brønshøj"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Strikke & hæklefestival i Brønshøj" delvist med 25.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at afholde en festival for strik og hækling den 27. og 28. september 2024. Festivalen finder sted i Kulturhuset Brøk. Der vil være workshops, foredrag, salgsboder, modeshow, fællesspisning, musikalske indslag m.m. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Festivalen arrangeres sammen med seks frivillige fra Brønshøj Strikkecafe og Brønshøj Hæklecafe. Desuden samarbejdes med andre lokale strikkecaféer, garnforretninger m.m. Festivalen er åben for alle og aktiviteterne henvender sig til strikke- og hækleinteresserede i bydelen og i København, med et særligt fokus på også at tilbyde aktiviteter til unge.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 29.500 kr.
Forventede udgifter: 43.500 kr.
Forventede indtægter: 2.000 kr.
E
genfinansiering: 12.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til workshopholdere, foredragsholdere m.fl. samt til PR og til forplejning til frivillige. Indtægter stammer fra salg af slagsstande. Ud over egenfinansieringen bidrager Pilegården/Brøk med lokaler, udstyr og medarbejdertimer samt frivilligtimer. 

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere støttet ansøgninger fra Kulturhuset Pilegården, men strikkefestivalen er et nyt initiativ. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget der indstiller projektet til delvist tilsagn på 25.000 kr., med den begrundelse, at lokaludvalget skal prioritere sine midler. 

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til at modtage delvis støtte på 25.000 kr. Den delvise støtte skyldes en prioritering af lokaludvalgets puljemidler.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Søren Krøigaard var inhabil og han forlod lokalet under behandlingen af sagen.


ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Strikke & hæklefestival i Brønshøj" delvist med 25.000 kr.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpegede Elsebeth Thorlak og Kirsten Dyhr.-Mikkelsen som følgepersoner til dette projekt.

Til top