Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Copenhagen Lightfestival - Singing in the Rain"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Copenhagen Lightfestival - Singing in the Rain" med 35.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Sammen med kunstnerinitiativet Kongelys sammen med Foreningen Brønshøj Vandtårn søger en lokal borger støtte til en interaktiv kunstinstallation i Brønshøj Vandtårn under Copenhagen Light Festival i perioden 16.-25. februar 2023. Lørdagen d. 24. under udstillingen performer duoen Kongelys desuden en live-koncert i vandtårnet. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Det forventes at ca. 400 borgere vil deltage løbende under åbent hus og 100 vil deltage i koncerten den 24. februar. Det er gratis at opleve kunstinstallationen, men koncerten kræver billet. Projektet arrangeres i samarbejde med Foreningen Brønshøj Vandtårn, der bidrager med finansiering og frivillige arbejdstimer samt kræfter fra Nørrebro Musicalteater og bornholmske EVENT. Brønshøj Vandtårn stiller tårnet gratis til rådighed og bistår med PR via Brønshøj Vandtårns officielle kommunikationskanaler. Derudover laves PR for projektet via sociale medieplatforme, pressemeddelelser og via Copenhagen Light Festival. Aftalerne om samarbejde og evt. medfinansiering med Kultur- og fritidsforvaltningen og Copenhagen Light Festival skal bekræftes endeligt. Ansøger er gjort opmærksom på at kontakte lokaludvalget og sende et opdateret budget, hvis projektet opnår yderligere finansiering.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 35.000 kr.
Forventede udgifter: 46.000 kr.
Forventede indtægter: 6.000 kr.
Medfinansiering fra samarbejdsparter: 5.000 kr.

Projektet har udgifter til leje og køb af udstyr, honorarer, PR og transport. Dele af projektets udgifter går til ansøger selv. Det indkøbte udstyr tilfalder Brønshøj Vandtårn. Foreningen Brønshøj Vandtårn bidrager med finansiering og frivilligtimer. Indtægter stammer fra entréindtægter til koncerten. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller projektet til støtte som ansøgt.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til støtte som ansøgt.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Kirsten Møller, Søren Cloos og Søren Krøigaard var inhabile og de forlod lokalet under behandlingen af sagen.

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Copenhagen Lightfestival - Singing in the Rain" med 35.000 kr.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at udpege Lis Søkvist som følgeperson til dette projekt.

Til top