Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Kvinder tør – om kvinders mod og gå-på-mod!"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Kvinder tør - om kvinders mod og gå-på-mod!" delvist med 20.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger søger støtte til en kulturbegivenhed i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2024. Arrangementet afholdes i Kulturhuset Pilegården. Programmet inkluderer koncerter, spændende samtaler samt udstilling af malerier og keramik fra lokale, kvindelige kunstnere og musikere.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet er gratis og åbent for alle. Ansøger forventer 70-100 deltagere. Arrangementet bliver til i samarbejde med Kulturhuset Pilegården, der stiller lokaler gratis til rådighed og bidrager med medarbejdertimer til kommunikation og sparring. Ud over de samarbejdspartnere/optrædende, der er nævnt i ansøgningen, vil ansøger tage kontakt til flere kunstnere og potentielle optrædende, hvis projektet modtager støtte.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 34.235 kr.
Forventede udgifter: 34.235 kr.

Projektet har udgifter til honorarer til musikere, facilitator og lydmand samt til PR og udgifter i forbindelse med kunstudstilling. Ansøger planlægger og afvikler arrangementet på frivillig basis, men modtager ét af musikerhonorarerne for at medvirke med sit band. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til at modtage delvist tilsagn på 20.000 kr. med den begrundelse, at udvalget forudsætter medfinansiering, eksempelvis i form af billetindtægt.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til at modtage delvis støtte på 20.000 kr. på grund af økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler. Desuden ser Forretningsudvalget gerne en større egenfinansiering eller medfinansiering, f.eks. i form af deltagerbetaling.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Søren Krøigaard var habil, da han hverken har har været involveret i ansøgningen eller projektet og da der ikke er samarbejdsaftale med Kultur- og Fritid Brønshøj-Husum udover lån af lokaler og kommunikation.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Kvinder tør - om kvinders mod og gå-på-mod!" delvist med 20.000 kr.

Til top