Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Cirkus Vanløse 2024"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Cirkus Vanløse 2024" delvist med 30.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt

 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Cirkusskolen i Vanløse søger støtte til af opføre foreningens årlige cirkusforestilling, Cirkus Vanløse, i et cirkustelt i Bellahøjparken den 16.-19. maj 2024. Forestillingen er afslutningen på cirkusskolens undervisning af børn og voksne, og de medvirkende er dermed amatører. Forestillingen bakkes op af et professionelt cirkusorkester og af professionelle artister.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Forestillingen er åben for alle interesserede og samtidigt et gratis tilbud til lokale daginstitutioner, skoler, plejecentre og botilbud. Torsdag og fredag inviteres lokale institutioner til gratis at se forestillingerne. Lørdag og søndag sælges der billetter til privatpersoner fra lokalområdet. Ansøger forventer 2.300 publikummer til de i alt otte forestillinger. 

Annoncering sker via sociale medier, presseomtale i lokalaviser samt plakater og flyers, som deles rundt i bydelen. Alle lokale skoler, institutioner, bosteder og plejehjem kontaktes med tilbud om gratis billetter.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 40.000 kr.
Forventede udgifter: 164.927 kr.
Forventet egenfinansiering: 10.000 kr.

Projektet rummer udgifter til løn til artister og musikere, leje af telt, nattevagter, lys og lyd, indkøb af materialer, PR, leje af toiletter og indkøb til salg i café. Indtægterne stammer fra billetsalg, barsalg, sponsorater og ansøgninger til Vanløse og Bispebjerg Lokaludvalg. Udover egenfinansieringen bidrager ansøger med frivilligt arbejde.  

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget bevilgede i 2023 40.000 kr. til Cirkus Vanløse på Bellahøj Friluftsscene.  

 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller projektet til at modtage delvis støtte på 30.000 kr. begrundet med en økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler. Udvalget ønsker en større medfinansiering fra ansøger selv eller samarbejdspartnere. Udvalget ønsker, at projektet med tiden bliver mere uafhængig at støtte fra lokaludvalget.  

Ansøgningen har også været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til at modtage delvis støtte på 30.000kr, da udvalget ønsker at støtte med samme beløb, som er ansøgt hos Bispebjerg Lokaludvalg.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til delvis støtte på 30.000 kr. på grund af økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler. Dertil ser Forretningsudvalget gerne en større egenfinansiering eller medfinansiering fra samarbejdspartnere.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Cirkus Vanløse 2024" delvist med 30.000 kr.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpegede Chris Andersen til at følge dette projekt.

Til top