Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Halloween i Brønshøj 2024"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Halloween i Brønshøj 2024" delvist med 45.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at afholde deres årlige Halloween-arrangement den 25.
oktober 2024. Arrangementet afholdes i kulturhuset BRØK, i Rytterskolen og på området omkring
torvet. I samarbejde med lokale frivillige, erhvervsdrivende og foreninger vil kulturhuset pynte
området og lave en række aktiviteter - heriblandt gyserrute, kostumeparade, sanselabyrint,
ansigtsmaling, græskarskæring, kamparena, snobrød og heksefortællinger. Lokale foreninger og
erhvervsdrivende sælger mad og drikke.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet henvender sig til alle byens borgere, særligt børn, børnefamilier, bedsteforældre og
unge. Der er gratis adgang, og ansøger forventer 1.500 deltagere. Ansøger samarbejde med
følgende aktører, og muligvis flere: Brønshøj Bibliotek, Den lille gode slagter, Rollespilsakademiet,
Rollespilsfabrikken, FDF K25-Brønshøj, Handelsstandsforeningen, Kirkens pigekor, Natteravnene,
Super Brugsen Brønshøj torv, Dagtilbuddet Captum, Brønshøj skole 4 klasse, FIX- boldklub, Caféen i Brøk, Social Cantina og Ny Start. Annoncering sker i Brønshøj-Husum Avis, på kulturhusets hjemmeside og Facebook, via plakater og flyers og på brugbyen.dk.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 59.000 kr.
Forventede udgifter: 71.000 kr.
Egenfinansiering: 12.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til aktiviteter, græskar, lyd og lys, forplejning til frivillige, pynt, materialer til skattejagt, sanselabyrint og andre aktiviteter, PR og rengøring. Udover ansøgers egenfinansiering bidrager ansøger med medarbejdertimer, lokaler, telte, borde/bænke m.v.

Tidligere tilsagn

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har tidligere støttet Kulturhuset Pilegårdens halloweenarrangementer, senest i 2023 med 59.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller projektet til delvis støtte på 45.000 kr., begrundet med en økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler. Udvalget ønsker en større medfinansiering fra ansøger selv eller samarbejdspartnere. Udvalget ønsker, at projektet med tiden bliver mere uafhængig at støtte fra lokaludvalget. 

Ansøgningen har også været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til delvis støtte på 45.000. Den delvise støtte begrundes med en økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler. Dertil ser Forretningsudvalget gerne en større egenfinansiering eller medfinansiering fra samarbejdspartnere.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Søren Krøigaard var inhabil og han forlod lokalet under behandlingen af sagen.

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Halloween i Brønshøj 2024" delvist med 45.000 kr.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpegede David Grolin som følgeperson til dette projekt.

Til top