Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Fællesskabs-dag i Husum"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Fællesskabs-dag i Husum" delvist med 25.000 kr. 

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

To lokale borgere søger støtte til at afholde et arrangement i Husumparken den 1. juni 2024. Med arrangementet ønsker ansøgerne at sætte fokus på området omkring Husumparken, og skabe dialog om hvordan parken kan bruges af flere, samt hvad der skal til for at det bliver et naturligt samlingssted i bydelen. Der vil være aktiviteter for børn og voksne i alle aldre i tidsrummet 10-21.30, bl.a. loppemarked, banko, foreningsaktiviteter og kulturelle indslag.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet er åbent for alle og ansøger forventer 500 besøgende. Det er gratis at deltage.

Husum Boldklub er hovedsamarbejdspartner og stiller lokaler og udstyr til rådighed og sælger mad og drikke. Desuden arrangerer de loppemarked, hvor der vil være en mindre betaling til klubben for at have en loppemarkedsstand. Lokale foreninger og andre aktører inviteres til at deltage med en aktivitet og lokale erhvervsdrivende opfordres til at donere materialer til workshops eller præmier til banko m.v.

Der gøres reklame for arrangementet via bl.a. Facebook, flyers, pressemeddelelse til lokalavisen og gennem samarbejdspartneres kommunikationskanaler.  

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 37.000 kr.
Forventede udgifter: 37.000 kr.

Projektet rummer udgifter til kulturelle indslag, aktivitetsudgifter og honorarer til foreninger, leje og køb af materialer og udstyr, PR, renhold og administration.  

Ansøgerne bidrager med frivillig arbejdskraft til planlægning og afholdelse af arrangementet.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller projektet til delvis støtte 32.000 kr., begrundet med en økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler.

Ansøgningen har også været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til delvis støtte 20.000 kr., begrundet med en økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller til delvis støtte på 25.000 kr. begrundet med en økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler. Forretningsudvalget ønsker, at projektet afholdes som beskrevet i ansøgningen, men f.eks. med færre kulturelle indslag/aktiviteter pga. delvis støtte.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Fællesskabs-dag i Husum" delvist med 25.000 kr. 

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpegede Gitte Kirkeby som følgeperson til dette projekt.

Til top