Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Halloween på Hvalsøvej"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Halloween på Hvalsøvej" delvist med 2.500 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En borger (ikke bosiddende i bydelen) søger støtte til et Halloween-arrangement den 31. oktober 2024, hvor borgerens forældres hus på Hvalsøvej pyntes op til Halloween. Forud for arrangementet kan lokale institutioner og skoleklasser komme forbi og lære om halloween og hvordan man kan bygge udsmykning. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet bliver planlagt og afholdt af ca. 20 frivillige. Ansøger forventer 1.000 gæster. Det er gratis at deltage, men gæster kan vælge at donere penge som frivillig entre. Der gøres reklame for arrangementet via Facebook-siden "Halloween på Hvalsøvej".

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 10.000 kr.
Forventede udgifter: 9.150 kr.
Forventede indtægter: 1.000 kr.

Projektet rummer udgifter til byggematerialer, slik m.v. til gæster, mad til frivillige samt strøm. Ansøger bidrager med frivilligt arbejde. 

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet bemærker at det ansøgte beløb sammen med de forventede indtægter er højere end de forventede udgifter. Lokaludvalget vil derfor maksimalt kunne yde 8.150 kr. i støtte til projektet.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller projektet til at modtage delvis støtte på 2.500 kr. øremærket til byggematerialer. Den delvise støtte skyldes, at udvalget ønsker en højere medfinansiering fra ansøger selv eller andre støttegivere.

Ansøgningen har været behandlet af Forretningsudvalget, der indstiller projektet til delvis støtte, da Forretningsudvalget gerne ser en højere egenfinansiering fra ansøger selv eller fra andre støttegivere.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Halloween på Hvalsøvej" delvist med 2.500 kr.
Til top