Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Kom og tal med dit lokaludvalg (tilhørernes punkt)

Tidligere beslutninger

24.11.2022: Brønshøj-Husum Lokaludvalg tog orientering om Bellahøjhusene fra enhedschef for Almene Boliger i Teknik- og Miljøforvaltningen, Morten Lund, til efterretning.

Læs mere her: Orientering om Bellahøjhusene | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

 

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg har dialog med John Steen Johansen, afdelingsformand for Bellahøjhusene, vedr. seneste udvikling omkring Bellahøjhusene.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager spørgsmål, oplæg, ideer mv. fra andre fremmødte, samarbejdspartnere og interessenter til efterretning.

Problemstilling

I de første 15 min. af mødet kan alle møde op og tale med lokaludvalget.

Det kan være, at du som københavner, samarbejdspartner eller interessent har spørgsmål, ideer, projekter, oplæg eller andet, du gerne vil tale med lokaludvalget om.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen fra John Steen Johansen til efterretning og har dialog med John Steen Johansen om sagen.

Lokaludvalget tager spørgsmål og oplæg fra andre københavnere, samarbejdspartnere og interessenter til efterretning.

 
 

Beslutning

John Steen Johansen orienterede om seneste udvikling i forhold til Bellahøjhusene og opfordrede lokaludvalget til at følge med på Bellahøjhusenes hjemmeside.

Forpersonen orientererede om, at den A.P. Møllerske Støttefond støtter en ny Multihal i Tingbjerg med 400 mio. kr. Dertil støtter Københavns Kommune projektet med 100 mio. kr. Lokaludvalget drøftede, at projektet er i overensstemmelse med lokaludvalgets bydelsplan om at udvikle bydelens attraktioner.

Til top