Søg
Mødedato: 26.03.2015, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse

Indstilling og beslutning

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger samt Handicaprådet og Ældrerådet at udarbejde et forslag til politisk behandling om øget tilgængelighed i byen for borgere med funktionsnedsættelse. Forslaget skal tage udgangspunkt i de tre konkrete forslag beskrevet i motiveringen nedenfor.

(Stillet af Socialistisk Folkeparti)

MOTIVERING

Hvis du er borger i København og har nedsat funktionsevne grundet din alder eller et handicap, kan det ofte være svært at bevæge sig rundt i byen. Mange københavnere med funktionsnedsættelse har ikke adgang til de samme oplevelser og faciliteter, som borgere uden en funktionsnedsættelse har. Derfor mener SF, at vi skal sætte fokus på at forbedre tilgængeligheden i byen for borgere med funktionsnedsættelse. Det skal vi både i forhold til at sikre en infrastruktur, der er indrettet på en måde, så borgere med funktionsnedsættelse hurtigere og lettere kan bevæge sig rundt i byen samt specifikt i forhold til at sikre, at også borgere med funktionsnedsættelse har bedre adgang til byens forskellige udendørs faciliteter.

Vi foreslår, at forvaltningerne pålægges med inddragelse af Handicaprådet og Ældrerådet at udarbejde et forslag til en model for øget tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse indeholdende følgende tre elementer:
  1. Etablering af super-tilgængelighedsruter for borgere med funktionsnedsættelse. På disse ruter skal det sikres, at man med rollator, el-scooter eller eldreven kørestol kan komme hurtigt igennem hver enkelt bydel i København.
  2. Udarbejdelse af en plan for hver bydel i København for, hvordan det sikres, at bydelens naturoplevelser og rekreative arealer er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelse. Det skal for eksempel være langt nemmere for borgere i kørestol at bevæge sig rundt i byens parker, på Tippen og langs søerne.
  3. Udarbejdelse af en plan for skabelse af særligt tilgængelige legepladser i hver bydel, som er indrettet sådan, at de nemmere kan benyttes af børn med funktionsnedsættelse.

Beslutning

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. marts 2015

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

 

 

Til top