Mødedato: 24.04.2008, kl. 17:30

Borgerrepræsentationen møde d. 24.04.2008, 17:30